Eervolle vermelding voor Mirte van Laarhoven tijdens Archiprix 2018

Gepubliceerd op

Op zaterdag 2 juni ontving Mirte van Laarhoven (alumna Landschapsarchitectuur) een eervolle vermelding voor haar afstudeerproject Stromende Kracht tijdens de uitreiking van de Archiprix 2018. De bekendmaking van de winnaars vond dit jaar plaats in de Wagenmakerij gelegen in de Tilburgse Spoorzone.

Stromende Kracht
Mirte van Laarhoven ontving de eervolle vermelding voor har afstudeerplan Stromende Kracht. Een project met de ambitie om het Nederlandse rivierengebied om te vormen tot een natuurlandschap met internationale allure. Het ontwerp bestrijkt het hele rivierengebied, op kleinere schaal worden drie locaties uitgewerkt. Voor het stimuleren van de natuurontwikkeling worden verschillende landschapsvormers ontworpen. Samen vormen ze een toolbox waarmee processen in het landschap in gang gezet kunnen worden, een mooie toepassing van op zichzelf bekende principes.

Maatschappelijk relevante opgaven
De jury beoordeelde de 26 beste afstudeerprojecten geselecteerd door de Nederlandse ontwerpopleidingen. Het merendeel van de plannen gaat in op maatschappelijk relevante opgaven, variërend van hergebruik, sociale woningbouw tot ecologie. Het is bemoedigend, zo stelt de jury, dat de nieuwe generatie zich betrokken voelt bij de maatschappij en dat ze haar kennis inzet om oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke problemen. De kwaliteit van de presentatie is over de gehele linie van een hoog niveau, zo oordeelde de jury. Dat geldt in het bijzonder voor de boeken die niet alleen inhoudelijk diepgravende studies bevatten maar veelal ook uitzonderlijk goed zijn vormgegeven.

De jury
De jury bestond dit jaar uit: Lilith van Assem (Lilith Ronner van Hooijdonk - architectuur), Marco Broekman (marco.broekman - stedenbouw), Albert Herder (studioninedots - architectuur), Véronique Patteeuw (theorie) en Philomene van der Vliet (BOOM! landscape - landschapsarchitectuur). De secretaris van de jury is Henk van der Veen van Archiprix.

Delen