Drie AHK-onderzoekers ontvangen Comeniusbeurs en brengen hun ideeën voor onderwijsvernieuwing in de praktijk

Gepubliceerd op

Liesbeth Koot (Afdeling Onderwijs en Studentenwelzijn van de ATD), Nathalie Roos (Lectoraat Kunsteducatie), en Mario Jellema (Lectoraat Cultureel erfgoed) hebben de Comenius Teaching Fellowbeurs ontvangen. Met deze beurs kunnen zij hun ideeën voor onderwijsvernieuwing in de praktijk te brengen. De thema's van de drie onderzoeken zijn studentenwelzijn (Koot), kunst, activisme en educatie (Roos), en voeding, voedsel en erfgoed (Jellema).  

Onderzoekers Koot, Roos en Jellema ontvangen een beurs van 50.000 euro voor het doorvoeren van onderwijsinnovatie binnen een vak of cursus. Met deze Comenius Teaching Fellowbeurs kunnen kleinschalige, eenjarige projecten gefinancierd worden. 

Liesbeth Koot - Studentenwelzijn: zelfredzaamheid en zorg in balans vanuit een perspectief van diversiteit en inclusie 

Het is belangrijk om studenten veerkrachtig en weerbaar te maken, vindt Liesbeth Koot. "Studenten leren bij de Academie voor Theater en Dans (ATD) een vak dat veel van hen vraagt en tegelijkertijd is de wereld complexer geworden. We kunnen 'zorgen' voor studenten door hen weerbaar te maken, hen te leren zich te verhouden tot de wereld, en hen te leren nadenken."

In het project Studentenwelzijn: zelfredzaamheid en zorg in balans wordt een verschuiving gemaakt van een curatieve naar een preventieve aanpak voor de mentale en fysieke gezondheid van dansstudenten. "Het is belangrijk dat studenten niet alleen do's en don'ts over hun gezondheid krijgen van de staf, maar dat zij leren te werken met hun eigen lichaam en persoonlijkheid – dat hun autonomie wordt vergroot", zegt de onderzoeker. "Studenten kunnen dan beter werken aan de balans tussen belasting en belastbaarheid."

Volgens Koot vraagt dit om voldoende begeleiding, een veilige leeromgeving en, specifiek in het ballet, om een cultuur waarin diverse lichaamstypen worden geaccepteerd. "Ontwikkelingen rond diversiteit, sociale veiligheid en professionalisering van mentoren en docenten vormen de voorwaarden om dit project goed te ontwikkelen en implementeren."

De onderzoeker vertelt dat de kennis en de methodologie die in dit project worden opgedaan, worden gedeeld met andere opleidingen binnen de ATD en daarbuiten. Koot kijkt uit naar de samenwerking met Iva Lešić (fysiotherapeut en docent) en andere betrokkenen in dit project.

Nathalie Roos – De docent als activist/kunstenaar 

"Al tijdens mijn eerste studie op de opleiding Docent beeldende kunst en vormgeving aan de AHK was ik overtuigd van het belang om als student of leerling te leren in en van de maatschappij", vertelt Nathalie Roos. "Ik vond toen, ik studeerde in 2002 af, dat er in het onderwijs op de academie te weinig aandacht werd besteed aan sociale en maatschappelijke vraagstukken. Vandaar dat ik artistieke performances en acties ging ontwerpen en uitvoeren, waarbij ik de aandacht vestigde op actuele, maatschappelijke problemen waar iets aan gedaan moest worden." Een onderzoek volgde: Dealing with the real stuff, over kunst, activisme en educatie.

Met de Comeniusbeurs gaat Roos haar kennis over kunst, activisme, kunst- en burgerschapsonderwijs vertalen naar een interdisciplinaire module voor studenten van de opleiding Docent beeldende kunst en vormgeving (Breitner Academie, AHK) en studenten van de opleiding Leraar Maatschappijleer (HvA). Binnen deze module werken studenten samen aan het ontwerpen en uitvoeren van interdisciplinaire lessen kunst- en burgerschapsonderwijs, geïnspireerd door en gebaseerd op activistische (kunst)praktijken. 

De te ontwikkelen module is onderdeel van het promotieonderzoek van Roos over de docent als activist/kunstenaar en sluit aan bij de uitkomsten van haar onderzoek Dealing with the real stuff: namelijk dat docenten tools nodig hebben om kritisch burgerschap en sociaal engagement te stimuleren bij hun leerlingen. "De te ontwikkelen module begeeft zich op het snijvlak van activisme, hedendaagse kunst, antropologie en burgerschap. Deze interdisciplinariteit, het maatschappelijk engagement en de koppeling met hedendaagse kunst zie ik als een belangrijk onderdeel van de kunsteducatie."

Mario Jellema - Food Heritage Learning Network 

De erfgoedprofessional van de toekomst zal zich steeds vaker gaan richten op grootstedelijke voedingsvraagstukken en zich mengen in de maatschappelijke discussies hierover. Daarom zet Mario Jellema het Food Heritage Learning Network op. "We willen onderzoeken hoe we kunnen bijdragen met onze erfgoedbenadering aan actuele thema's en vraagstukken; voedsel is daar zeker een van." 

Door deze authentieke leer- en werkomgeving wordt het voor de toekomstige erfgoedprofessional mogelijk om impact te realiseren op maatschappelijke voedingsvraagstukken. "We werken vanuit het perspectief van de student. Bachelor- en masterstudenten werken samen met studenten die worden opgeleid voor de voedingssector en partijen uit het Food Heritage Learning Netwerk om zo onderzoek en onderwijs sterker met elkaar te verbinden", zegt Jellema.  

In het Food Heritage Learning Network leert de erfgoedstudent 'network-based' samenwerken en zich ontwikkelen tot een serieuze partner bij het ontwerpen van innovaties of oplossingen. "Het interessante van dit project is dat het een onderdeel is van de Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade, waarin we samenwerken met onder andere een internationaal netwerk van steden die over grootstedelijke voedselproblematiek nadenken."

De opgedane kennis zal continu worden uitgewisseld, met als resultaat een betere onderzoekende houding en een sterker kritisch vermogen bij zowel de studenten als de stakeholders.

Kans maken op een Comeniusbeurs in 2022? Lees hier en overzicht van de deadlines.

Delen