Open Oproep: ATD Lectoraat Fonds voor Onderzoeksontwikkeling

Gepubliceerd op

DAS Research is het lectoraat van de Academie voor Theater en Dans. Het lectoraat is gevestigd in de DAS Graduate School, maar staat open voor en vertegenwoordigt de hele ATD. Het omvat onderzoeksgroepen in Embodied Knowledge en Creative Producing, evenals het THIRD-programma, dat de ontwikkeling van artistiek onderzoek in de 3e cyclus ondersteunt. Het hoofd van DAS Research is de Lector, Laura Cull Ó Maoilearca.

Met deze oproep nodigen wij uit tot het indienen van voorstellen voor onderzoeksactiviteiten en kleine projecten die gefinancierd kunnen worden door het ATD Lectoraat, DAS Research.

Wie?
Deze oproep staat open voor alle huidige medewerkers, studenten en tutoren/coaches aan de ATD, met elk niveau van ervaring met onderzoek: van degenen die net beginnen zichzelf als onderzoeker te verkennen tot gevestigde onderzoekers.

Voor wat?
Wij verwelkomen voorstellen voor elke activiteit of klein project dat mensen in staat stelt onderzoek te doen, zichzelf als onderzoeker te ontwikkelen en/of bij te dragen aan een inspirerende collectieve onderzoekscultuur voor de hele ATD.

DAS Research werkt met een brede, overkoepelende definitie van onderzoek als een proces van onderzoek of research dat leidt tot nieuwe inzichten die effectief gedeeld worden met anderen. Wij richten ons in het bijzonder op "praktijkonderzoek": opgevat als onderzoek dat wordt uitgevoerd via de praktijk in de kunsten en het onderwijs, en op praktijkgericht onderzoek dat gericht is op vragen die uit de kunsten komen, maar waarbij ook andere benaderingen kunnen worden gebruikt, waaronder de wetenschap.

Onderzoeksactiviteiten en -projecten kunnen vele vormen aannemen. Voor een korte beschrijving van de projecten die in de laatste ronde van de open oproep zijn gefinancierd, zie: https://www.atd.ahk.nl/actueel/nieuws/2022/02/sixteen-new-proposals-selected-for-funding-by-second-round-of-das-research-development-fund/

Andere voorbeelden zijn:

 • Een praktisch onderzoeksproject uitvoeren in een studio, klaslokaal, professionele context
 • Veldwerk op een andere locatie
 • Interviews afnemen bij kunstenaars, schrijvers, mensen uit de praktijk, gemeenschappen, deskundigen of andere mensen die relevant zijn voor een onderzoeksproject
 • Bijwonen of presenteren van onderzoek op een conferentie, festival of andere onderzoeksbijeenkomst: tijd om voorstel te schrijven, presentatie voor te bereiden, enz.
 • Voor docenten: Tijd om een publicatie voor te bereiden: een artikel schrijven of artistiek onderzoek voorbereiden voor publicatie (audio-video etc.)
 • Nodig een gastonderzoeker uit voor een seminar, workshop etc. over een urgent onderwerp of vraag; organiseer een "mini-event" over een onderzoeksvraag of onderwerp; organiseer een dialoog of uitwisseling rond een tekst, vraag, urgentie, object, locatie etc.
 • Samenwerken aan onderzoek met een collega
 • Seed-funding voor een 'try out' van een idee voor een onderzoeksproject
 • Schrijven van een onderzoeksvoorstel, bijv. aanvraag voor externe onderzoeksfinanciering, onderzoeksresidentie, projectvoorstel, publicatievoorstel etc.

Hoe aanvragen?
Download en vul het onderzoeksvoorstelformulier (Word) in. Als je vragen heeft over het formulier, neem dan contact op met de Lector, Laura Cull Ó Maoilearca laura.cull@ahk.nl

Voor deze oproep is in totaal 9000 euro beschikbaar uit de begroting van DAS Research, het lectoraat van de ATD. Om onderzoeksactiviteiten in verschillende afdelingen/gemeenschappen te ondersteunen, zal geen enkel project meer dan €1000 ontvangen. Als u extra budget nodig hebt om uw activiteit te laten plaatsvinden, geef dan duidelijk aan hoe u van plan bent die extra middelen te verkrijgen.

De voorstellen zullen worden beoordeeld door een selectiecomité van vertegenwoordigers van de ATD op basis van de volgende criteria:

1) De duidelijkheid en kwaliteit van het voorstel

2) De haalbaarheid van het project binnen de termijn en het budget

3) De mate waarin in het voorstel is overwogen hoe de activiteit ten goede kan komen aan anderen binnen de ATD.

Vereisten
Voorgestelde projecten moeten

 • Verbonden zijn met het onderwijs aan de ATD
 • Betrokken zijn bij meer dan één afdeling/programma van de ATD
 • Gedeeld en/of gepresenteerd worden aan de bredere ATD-gemeenschap - idealiter in de context van een ATD Onderzoeksmaand

Studenten: Let op: als het resultaat van de Open Oproep activiteiten deel uitmaakt van je huidige onderwijsprogramma, dan kun je geen geld aanvragen om je eigen tijd te betalen, alleen voor geld om te besteden aan andere kosten die het onderzoek met zich meebrengt. 

Wanneer?
Voorstellen moeten uiterlijk 1 oktober 2022 worden ingediend bij Marilixe Beernink van het ATD Lectoraat / DAS Research: marilixe.beernink@ahk.nl. Besluiten worden uiterlijk op 1 november genomen. Toegekende fondsen moeten voor de zomervakantie worden besteed.

Voor meer informatie of vragen: marilixe.beernink@ahk.nl

Delen