Sociale veiligheid binnen de AHK: onze reactie n.a.v. Pointer

Gepubliceerd op

Op zondag 1 oktober heeft het televisieprogramma Pointer aandacht besteed aan gevallen van grensoverschrijdend gedrag in het verleden door docenten van het Conservatorium van Amsterdam. Hoewel de gevallen ons bekend zijn, blijft het erg pijnlijk om te horen wat de oud-studenten hebben meegemaakt. Dit had niet mogen gebeuren. Wij vinden het dapper en waarderen het zeer dat de oud-studenten anderhalf jaar geleden opnieuw naar ons zijn gekomen om hun ervaringen te delen. Ook is het goed dat ze hun verhaal hebben gedeeld met Pointer om aandacht voor deze problematiek te vragen.

Het Conservatorium van Amsterdam heeft meegewerkt aan de uitzending van Pointer omdat we transparant willen zijn over voorvallen in het verleden en omdat we het van groot belang vinden dat het bewustzijn rondom sociale veiligheid vergroot wordt.


We spreken nadrukkelijk uit dat binnen de AHK elke vorm van ongewenste omgangsvormen niet onbesproken en onbestreden mag blijven. Sociaal onveilige situaties, grensoverschrijdend gedrag, misbruik, intimidatie en dergelijke, zijn ontoelaatbaar. Het past niet bij wie we willen zijn, hoe we les willen geven en willen samenwerken; onze hogeschool moet voor iedereen een veilige omgeving zijn.

Wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die daarvoor bij ons ligt. Het is noodzakelijk om onze structuren (zoals reglementen, gedragscodes, klachtenprocedures en –commissies, vertrouwenspersonen) op orde en zichtbaar te hebben. Maar belangrijker nog is dat in de cultuur van onze hogeschool aandacht voor sociale veiligheid onlosmakelijk verankerd blijft. Daarom voeren we met docenten en overige medewerkers onafgebroken het gesprek over sociale veiligheid, bijvoorbeeld in (didactische) trainingen, functioneringsgesprekken en themabijeenkomsten. Dit is een doorgaand proces. Wij willen studenten opleiden die het werkveld betreden met de capaciteiten die nodig zijn om ook daar hun grenzen aan te geven, zodat ze zonder angst voor welke vorm van grensoverschrijdend gedrag dan ook hun vak kunnen uitoefenen.

Vorig jaar hebben we besloten een onafhankelijk onderzoek te starten op alle academies van de AHK naar de ervaren sociale veiligheid. Dit onderzoek loopt nu. De uitkomsten van dit onderzoek zullen ons handvatten bieden om nog beter te kunnen zorgen voor een veilige en open cultuur binnen onze hogeschool.

Het raakt ons dat er situaties zijn geweest waarbij grenzen zijn overschreden. Wij nodigen oud-studenten en oud-medewerkers die een ervaring met grensoverschrijdend gedrag hebben gehad of een onveilige situatie binnen de AHK hebben ervaren en hierover willen praten, uit om deze met ons te delen. Wil je hier gebruik van maken, laat dit dan weten viameldpunt@ahk.nl. Dan nemen we snel contact met je op. Uiteraard zal elke melding zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld.

Namens de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Annet Lekkerkerker en David van Traa, college van bestuur

Namens het Conservatorium van Amsterdam
Okke Westdorp, directeur

Meer informatie
Lees meer over sociale veiligheid binnen de AHK

Delen