Naar inhoud
 

Reglementen sociale veiligheid

Veilig studeren

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten vindt het belangrijk om nadrukkelijk uit te spreken dat binnen de AHK elke vorm van ongewenste omgangsvormen niet onbesproken en onbestreden mag blijven. Sociaal onveilige situaties, grensoverschrijdend gedrag, misbruik, intimidatie en dergelijke, zijn volstrekt ontoelaatbaar. Het past niet bij wie we willen zijn, hoe we les willen geven en willen samenwerken; onze hogeschool moet voor iedereen een veilige omgeving zijn.

Het is van groot belang dat jij met plezier en een veilig gevoel naar jouw studie of werk gaat. We hebben daarom een gedragscode sociale veiligheid waarin duidelijk is beschreven welke normen en waarden bij onze hogeschool horen. Ook wijzen wij je graag op de beschikbaarheid van vertrouwenspersonen bij wie je altijd terecht kunt met jouw verhaal en op onze klachtenprocedure, waarin staat beschreven welke routes er voor jou zijn om een eventuele klacht over ongewenst gedrag in te dienen. Wij willen er alles aan doen om ongepast gedrag te voorkomen en bespreekbaar te maken, ook als dit gedrag in het verleden heeft plaatsgevonden.

Het raakt ons als slachtoffers van ongewenst gedrag zich schamen over wat hen overkomen is en de schuld onterecht bij zichzelf zoeken. Wegkijken hoort niet thuis in onze organisatie. Daarom doen we een beroep op iedereen om bij te dragen aan een veilige omgeving waarin ruimte is voor het uit- en bespreken van gevoelens, en waarin we elkaars grenzen respecteren.

De recente onthullingen over grensoverschrijdend gedrag in de mediawereld, cultuursector en sport, hebben vanzelfsprekend tot grote verontwaardiging geleid, en het stemt ons tot nadenken. Mogelijk roept het vervelende herinneringen op, of kijk je nu anders tegen situaties aan.

We weten dat het een moeilijke stap kan zijn om met je verhaal naar een vertrouwenspersoon of de klachtencommissie te gaan, of een melding te doen van een onveilige situatie. Maar het is in het belang van jezelf en van je medestudenten / collega’s om die stap te zetten als daar aanleiding toe is. Je hulpvraag, melding en klacht worden met zorg en aandacht behandeld en jij hebt daarin zelf de regie.

Alles wat voor jou van belang kan zijn rondom veilig studeren of werken hebben we samengebracht op onderstaande pagina’s. Sluit wat je hier vindt niet aan op jouw vraag of situatie, of wil je overleggen over wat te doen of waar je het beste terecht kunt, stel dan je vraag aan klachten@ahk.nl. Er wordt dan snel contact met je opgenomen. Uiteraard worden alle vragen strikt vertrouwelijk behandeld.

Ben je een oud-student of oud-medewerker van de AHK en heb je naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen, of wil je weten hoe je een klacht kunt indienen over een situatie die langer geleden is, dan kun je mailen naar meldpunt@ahk.nl. Uiteraard zal elke melding zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Ook kun je terecht bij mores.online. Dit is een landelijk meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de Nederlandse culturele en creatieve sector.

Elkaar waarderen, respecteren en oog hebben voor elkaar zijn cruciaal. Samen maken we de AHK tot een veilige studie- en werkomgeving.

Klachtencommissie

Heb je een klacht of wil je iets melden? dan zal de klachtencommissie zich hierover buigen. Het klachtenloket kan je hierbij helpen.  

Delen
 

Reglementen sociale veiligheid