Naar inhoud
 

Reglementen sociale veiligheid

(scroll naar het kopje 'Sociale veiligheid')

Sociale veiligheid

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten vindt het belangrijk om nadrukkelijk uit te spreken dat binnen de AHK elke vorm van ongewenste omgangsvormen niet onbesproken en onbestreden mag blijven. Sociaal onveilige situaties, grensoverschrijdend gedrag, misbruik, intimidatie en dergelijke, zijn volstrekt ontoelaatbaar. Het past niet bij wie we willen zijn, hoe we les willen geven en willen samenwerken; onze hogeschool moet voor iedereen een veilige omgeving zijn.

Kijk hier voor informatie over sociale veiligheid voor medewerkers.

Het is van groot belang dat jij met plezier en een veilig gevoel naar jouw studie of werk gaat. We hebben een gedragscode Sociale veiligheid waarin duidelijk staat welke normen en waarden bij onze hogeschool horen. Ook wijzen wij je graag op de vertrouwenspersonen bij wie je altijd terecht kunt met jouw verhaal en je kunt altijd aankloppen bij het AHK-klachtenloket. Wij willen er alles aan doen om ongepast gedrag te voorkomen en bespreekbaar te maken, ook als dit gedrag in het verleden heeft plaatsgevonden.

Het kan een moeilijke stap zijn om met je verhaal naar een vertrouwenspersoon of de klachtencommissie te gaan, of een melding te doen van een onveilige situatie. Maar het is in het belang van jezelf en van je medestudenten / collega’s om die stap te zetten als daar aanleiding toe is. Je hulpvraag, melding of klacht wordt met zorg en aandacht behandeld en jij hebt daarin de regie.

Sluit de informatie op deze website niet aan op jouw vraag of situatie, of wil je overleggen over wat te doen of waar je het beste terecht kunt, stel dan je vraag aan klachten@ahk.nl. Er wordt dan snel contact met je opgenomen.

Ben je een oud-student of oud-medewerker van de AHK en heb je naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen, of wil je weten hoe je een melding kunt doen over een situatie die langer geleden is, dan kun je mailen naar meldpunt@ahk.nl. Uiteraard zal elk bericht zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Je kunt ook terecht bij mores.online. Dit is een landelijk meldpunt ongewenste omgangsvormen van de podiumkunsten, film- en televisiesector.

Elkaar waarderen, respecteren en oog hebben voor elkaar zijn cruciaal. Samen maken we de AHK tot een veilige studie- en werkomgeving.

Klachtencommissie

Heb je een klacht over sociale veiligheid? Je kunt een klacht indienen bij de Klachtencommissie ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon kan je daarbij helpen.

Delen
 

Reglementen sociale veiligheid

(scroll naar het kopje 'Sociale veiligheid')