AHK, HvA en Inholland geven samen nieuwe impuls aan Amsterdamse creatieve industrie

Gepubliceerd op

Met het Amsterdam Creative Industries Centre of Expertise bundelen de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Hogeschool Inholland onderzoek en onderwijsprojecten gericht op de creatieve industrie in de Amsterdamse metropoolregio.

Met het Amsterdam Creative Industries Centre of Expertise bundelen de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Hogeschool Inholland onderzoek en onderwijsprojecten gericht op de creatieve industrie in de Amsterdamse metropoolregio.

Dankzij deze samenwerking, die het hele spectrum in de creatieve industrie en ICT beslaat, kunnen bestaande expertises elkaar aanvullen en worden nieuwe verbindingen en cross-overs gemaakt. Vanuit de AHK participeren de Reinwardt Academie, de Nederlandse Filmacademie en de Academie van Bouwkunst in het Amsterdam Creative Industries Centre of Expertise.

Het Centre of Expertise werd op maandag 10 juni van 15.30 tot 17.30 uur gelanceerd in Pakhuis De Zwijger. Tijdens de lancering gaven de drie Amsterdamse hogescholen een preview van de eerste vijf samenwerkingsprojecten met bedrijven in de Amsterdamse metropoolregio die in september binnen het Centre of Expertise van start gaan. Ook ging Paul Laseur (BNR Nieuwsradio) in gesprek met Jet de Ranitz (voorzitter College van Bestuur AHK), Regine von Stieglitz (directeur Communicatie, Media en Muziek Inholland) en Geleyn Meijer (domeinvoorzitter Media, Creatie en Informatie HvA) over de meerwaarde van de samenwerking voor de creatieve industrie.

Maatschappelijke vraagstukken
Het Amsterdam Creative Industries Centre of Expertise - dat mogelijk wordt gemaakt door het ministerie van OCW - gaat zich vooral richten op het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken met toegepaste kennis uit de creatieve industrie. Zo bundelen de drie hogescholen hun krachten en expertise en gaan ze samenwerken rond thema’s waarin zij al actief zijn: erfgoed, media & ICT, creatief-zakelijke dienstverlening, gaming en film.

Samenwerking met bedrijfsleven
Het Amsterdam Creative Industries Centre of Expertise past binnen het programma van de Amsterdam Campus, waarin belangrijke partners uit het bedrijfsleven zijn betrokken. Het Centre of Expertise werkt nauw samen met de creatieve industrie, de ICT en de technische sector. Met name partijen als CLICKNL en COMMIT worden nauw betrokken bij het centrum.

Kenniskilometer midden in Amsterdam
Door het nieuwe initiatief kunnen nieuwe verbindingen en cross-overs worden gemaakt, kunnen de aanwezige expertises elkaar aanvullen en beslaan zij gezamenlijk het hele spectrum in de creatieve industrie en ICT. Van de AHK, langs de HvA tot aan Inholland heeft Amsterdam geografisch gezien één groot, gebundeld kennisexpertisecentrum: de kenniskilometer.

Centres of Expertise
De topsector Creatieve Industrie is een van de negen topsectoren van de overheid. De Reviewcommissie voor Hoger Onderwijs en Onderzoek beoordeelde de aanvraag van de drie hogescholen voor Centre of Expertise Creatief en ICT positief en wees eind vorig jaar de HvA aan als penvoerder. De rijksoverheid streeft naar een betere aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven, en stimuleert daarom de oprichting van Centres of Expertise. Kijk voor meer informatie op de site van Centres of Expertise

Delen