Vier hogescholen maken meer praktijkonderzoek mogelijk naar de rol van 'Verbeelding in Transities'

Gepubliceerd op

Samen met de Gerrit Rietveld Academie, Hogeschool Inholland en de Hogeschool van Amsterdam gaat de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten de komende acht jaar een landelijk kenniscentrum opzetten, gericht op het maatschappelijk verdienvermogen van de creatieve en culturele sector. Het traject 'Verbeelding in Transities' (2022-2030) is één van de zeventien door Regieorgaan SIA geselecteerde voorstellen. Met deze subsidie van 1 miljoen euro gaan negen onderzoeksgroepen samen als SPRONG-groep verder.

In deze tijd van toenemende onzekerheid, ongelijkheid en maatschappelijke veranderingen is het wegvallen van activiteiten in de culturele en creatieve sector een grote zorg. De nieuwe subsidie stelt de vier hogescholen in staat om samen – verenigd in het Centre of Expertise for Creative Innovation (CoECI) - en met belangrijke partners in de stad te bouwen aan een gezamenlijke onderzoeksinfrastructuur. Deze infrastructuur is nodig om de vele creatieve, artistieke en ontwerpende methodieken van professionals te onderzoeken en breed toepasbaar te maken voor de samenleving. Zo verwacht de SPRONG-groep dat de culturele en creatieve sector haar rol kan pakken in het bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. 

Verschillende activiteiten zullen de komende jaren worden ontwikkeld. Zo komt er een observatorium om creatieve methodieken in kaart te brengen, te ontsluiten en door te ontwikkelen. Hierbij worden culturele, etnologische en technologische onderzoeksbenaderingen toegepast. Daarnaast worden er ‘verbeeldingswerkplaatsen’ opgezet op verschillende plekken in Amsterdam, waar de creatieve methodieken en het maatschappelijk verdienvermogen van de culturele en creatieve sector getoetst worden aan de hand van praktijkvragen rond inclusieve participatie. 

Officieel gaat het traject 1 januari 2022 van start, maar de onderzoeksgroepen van de vier hogescholen en hun partners gaan de komende twee maanden alvast ‘warmlopen’ en zich voorbereiden op een spannend traject. Houd AHK.nl/onderzoek en CoECI.nl in de gaten over de voortgang van het project. 

De deelnemende lectoraten en onderzoeksgroepen zijn: 

De deelnemende maatschappelijke en publieke partners zijn: AMS InstituteGemeente AmsterdamImagine ICMeertens InstituutOpenbare Bibliotheek AmsterdamPakhuis de ZwijgerThe Beach en Waag 

Nieuwsgierig geworden? Neem contact op met trajectmanager Jonathan Even-Zohar van het AHK Research Centre

Delen