AHK Research Centre

Bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten staan we voor onderzoek in de kunsten met een innovatief vermogen, zowel artistiek als maatschappelijk. De AHK is een kennisinstelling voor zowel onderwijs als onderzoek. Vanwege het belang van onderzoek heeft de hogeschool het AHK Research Centre opgezet. Het AHK Research Centre is een schakel tussen onze onderzoeksgroepen en stelt onderzoekers in staat hun expertise te delen en hun onderzoek de wereld in te brengen.   

De onderzoekers werken met een gezamenlijk onderzoeksprofiel: ‘Engagement through critical creative practice’. Onze onderzoekers verhouden zich kritisch tot maatschappelijke vraagstukken. Ze willen bewustwording creëren en een sociale en artistieke impact hebben. Daarom koppelen de zes lectoraten van de AHK hun eigen onderzoeksprogramma aan deze overkoepelende onderzoeksagenda, lees meer over Research Profile.

Het AHK Research Centre zorgt ook voor betere randvoorwaarden voor onderzoek en synergie via uitwisseling, ontmoeting en samenwerking tussen studenten, onderzoekers, docenten en kunstenaars, en zodoende voor meer zichtbaarheid van het onderzoek, lees meer over Research Support.

Het AHK Research Centre sluit aan bij de ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn in het AHK Learning Lab op het Marineterrein. Daar zal dus, naast de al bestaande initiatieven van de AHK (AHK MakerSpace, AHK Culture Club en VRAcademy), ook ruimte zijn voor initiatieven en ontmoeting rond onderzoek, lees meer over Research Space.

Delen