Hypnagogia

Wat gebeurt er op de drempel van je bewustzijn, waar werkelijkheid en dromen samensmelten? Hypnagogia is een theatrale installatie waarin je de creatieve grens tussen wakker zijn en slapen van binnen én van buiten kunt ervaren. De installatie was van binnenuit belicht. Men ging door de smalle opening de bol binnen. In de ruimte kon je liggen en naar boven kijken door een rond gat waar kleuren werden geprojecteerd. Ook werd er een geluidstrack afgespeeld. Tien mensen lagen in een enorme bol en keken naar langzaam veranderende kleurbeelden.

Koen, Kelvin en Vera: ‘We sloegen een brug tussen wetenschap en kunst. Het idee ontstond uit een droom van Koen, waarin hij zich in een ruimte van oneindige kleur bevond. In het onderzoek naar hoe je zo’n ruimte zou kunnen creëren stuitten we, naast kunstenaars die hiermee spelen, ook op wetenschappelijk onderzoek naar wat er met je hersenen gebeurt wanneer je in een schijnbaar oneindige ruimte bent. Je maakt dan theta-golven aan, die je ook aanmaakt als je droomt.

Tijdens maken van de installatie bleven we onderzoek doen en spraken we o.a. met J. van Slooten, promovenda neurologie van de Vrije Universiteit. Ons doel was een ruimte te ontwikkelen die de aanmaak van theta-golven stimuleerde, waardoor je in wakende toestand je hersenen tot creativiteit zou aanzetten. Door wetenschap zo bij het concept te betrekken, kun je als kunstenaar op zoek gaan naar een ‘bewijs’ voor je kunst, een ander resultaat dan bezoekersreacties of recensies. We onderzochten of we konden aantonen wat naast een subjectieve ervaring het effect was van onze installatie. Dit is belangrijk in een tijd dat de waarde van kunst niet zomaar aangenomen wordt, maar men vaak op zoek is naar aantoonbare resultaten.’

De studenten betrokken de buurt van de Theaterschool bij Hypnagogia door 463 buren en 60 ondernemers persoonlijk uit te nodigen voor hun open atelier halverwege het project en voor de presentaties. Men kon zich ook inschrijven op een lijst om op de hoogte gehouden te worden van projecten.

Aanbevelingen

Peter de Kimpe, Gwenoële Trapman en Eddy Westerbeek, artistiek leiders de Theaterschool: ‘Kelvin Pater, Koen Steger en Vera Menheere hebben in Hypnagogia hun eigen kennisgebieden volledig ingezet voor een groter gezamenlijk doel. Samen zijn ze ver voorbij de grenzen van hun eigen vakgebied gegaan. Koen heeft een droombeeld van een oneindige kleurenruimte inhoudelijk en ruimtelijk vormgegeven. Kelvin heeft een scenografisch lichtontwerp gemaakt. Vera heeft als creative producer de ideeën aaneengesmeed tot een echte publiekservaring. Alles in deze installatie valt op zijn plek: een samenhangende werving en publieksbegeleiding, het spannende ruimtelijke beeld in combinatie met een indrukwekkend lichtontwerp.

Wij zijn het er over eens dat dit een technisch productioneel huzarenstukje is. Onze studenten werken weliswaar met beperkte middelen, maar hier blijken ze grenzeloos in hun denken en enorm daadkrachtig in de uitvoering van hun ideeën. Wij zijn ervan overtuigd dat Hypnagogia een voorbeeld is van internationale allure. Het geheel is veel meer dan de som der delen. Het is een optelsom van gebundelde krachten, een project van zeldzame schoonheid. Nooit eerder is er binnen de Theaterschool met zo'n groot respect en begrip voor elkaar als makers, door zo weinigen zoveel gemaakt.’

Edwin Becker, hoofdconservator tentoonstellingen Van Gogh Museum:
‘In Hypnagogia wordt de grens tussen droom en werkelijkheid verkend. Door middel van licht, video, vormgeving en geluid treedt in dit Gesamtkunstwerk een versmelting van de verschillende disciplines op. Elke erkenning van deze goed geconcipieerde, doordachte en uitgevoerde installatie, waarin de bezoeker in een andere wereld wordt ondergedompeld, is op zijn plaats en welverdiend.’

Delen