AHK Eindwerkprijs 2013

Conservatorium-alumnus Dominique Vleeshouwers heeft met zijn project Kindsoldaat - een muzikale confrontatie de Eindwerkprijs 2013 van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) gewonnen. Met zijn afstudeerproject heeft Vleeshouwers volgens de jury laten zien een veelbelovend kunstenaar te zijn die met zijn artistieke werk bijdraagt aan een maatschappelijke discussie.

Negen projecten van afstudeerders uit 2013, afkomstig van verschillende faculteiten, waren genomineerd. Naast een goede beoordeling waren de manier waarop de studenten een verbinding hebben gelegd met de buitenwereld, en de relevantie van hun werk voor de ontwikkeling van het vakgebied, belangrijke beoordelingscriteria. Winnaar Dominique Vleeshouwers ontving uit handen van cultuurwethouder Carolien Gehrels van Amsterdam een cheque ter waarde van € 3.000. De jury kende twee tweede prijzen toe: aan Dave van Roon (Techniek en theater) voor zijn project Stream en aan Pedro Collantes (master Film) voor Nothing Stranger.

‘De prijs is voor mij een stimulans geweest om me niet alleen als muzikant, maar ook als maker te ontwikkelen. Het heeft mij extra overtuigingskracht gegeven; mijn profiel als kunstenaar is aantrekkelijker geworden voor potentiële partners.’
Dominique Vleeshouwers, winnaar Eindwerkprijs, alumnus bachelor Klassieke muziek

Jury

Genomineerden

Delen