Reliqua

Kaoi Yiu ontwikkelde tijdens haar afstudeerstage bij de afdeling Edelsmeden van de Gerrit Rietveld Academie een concept om de collectie afstudeerwerk (1976-heden) te ontsluiten. Tot dat moment leidde deze collectie sieraden een vergeten bestaan in een archiefkast.

Kaoi Yiu: ‘Van oudsher is het sieraad een universele vorm van decoratie. De traditie zette zich eeuwenlang voort, tot er een omkering kwam in de jaren zestig. Met de opkomst van een nieuwe generatie onafhankelijke sieradenmakers, veranderde ook de definiëring van sieraden. Deze nieuwe generatie wilde zich kostte wat het kost loswringen van oude conventies. Radicale ideologieën resulteerden in een nieuwe lading sieraden die zijn vervaardigd uit niet-edele materialen. De Rietveld Academie heeft een zeer voorname rol gespeeld in de vroege revolutionaire jaren. Ik heb onderzocht wat de afstudeercollectie kan betekenen voor de sieradenwereld. Daarnaast heb ik bekeken op welke manier de collectie het best ontsloten kan worden. Op basis van een uitgebreide analyse van de ontwikkelingen binnen de discipline, heb ik een voorstel gedaan.

De keuze voor digitalisering heeft te maken met efficiëntie en vergankelijkheid van de collectie (ruimtebesparing, veiligheid van de werken e.d.). Het is een oplossing, omdat fysieke werken veilig in de kluis kunnen blijven, terwijl ze tegelijkertijd in de schijnwerpers staan. Een website biedt mogelijkheden voor een open webpresentatie. Ook kan een virtuele omgeving worden gecreëerd, waarin zowel huidige als voormalige studenten en docenten kunnen bijdragen aan het in leven houden van de collectie. De collectie wordt dan toegankelijk voor derden (er is vanuit het buitenland veel interesse voor de gerenommeerde collectie).

Daarnaast heb ik gekeken naar ordening van de collectie. Met een associatief tagsysteem worden werken geordend en via ‘cloud groups’ aan elkaar gelinkt. Dit systeem laat werken hun individuele verhaal vertellen en tegelijkertijd een samenhangend geheel vormen.

Een derde element dat aan de collectie is toegevoegd zijn de verhalen van de makers via audiorecordings. Niemand kan zo goed over het werk vertellen als de maker zelf. Een-op-een-gesprekken wekken een bepaalde intimiteit op, waardoor de maker van het werk veel van zijn of haar gedachtegoed deelt. Nieuwe makers (en het publiek) krijgen hierdoor de kans om op emotioneel niveau kennis te maken met de collectie en dit biedt mogelijk nieuwe inzichten voor een discipline in ontwikkeling: contemporary jewellery.'

Aanbevelingen

Rutger Emmelkamp, hoofddocent Edelsmeden, Gerrit Rietveld Academie: 'Het ontwerp van Kaoi brengt niet alleen structuur in de collectie, maar geeft de collectie meerdere betekenislagen en verbindt deze met belangstellenden buiten de academie. Die gelaagdheid zorgt voor meer dynamiek en samenhang in de afstudeerwerken. Zij heeft bijvoorbeeld Cloud Groups toegevoegd; hierdoor kunnen individuele werken aan elkaar gelinkt worden door middel van tags. Ook maakt dit nieuwe ontwerp gebruik van audiovisuele media om de makers van het werk dichterbij het publiek te brengen. Door gesprekken te voeren met de makers en deze conversaties vast te leggen, krijgt ook het grote publiek de kans om het werk beter te begrijpen, doordat de kunstenaar zelf aan het woord komt.

Als Kaoi de kans krijgt haar werk te realiseren zou dit de unieke collectie een nationale en internationale betekenis geven en daarmee een heel eigenzinnige positie innemen in het hedendaagse onderwijs en discours.'

Paul Ariese, museoloog, ontwerper, docent Tentoonstellen, Reinwardt Academie:
'Kaoi's wijze van werken en denken heeft geleid tot een nieuwe relatie tussen de afdeling Edelsmeden en de tot dan toe wat onzichtbare collectie. De studenten en docenten weten zich op een bijzondere wijze door Kaoi geïnspireerd. Voorts heeft het project gezorgd voor een nieuwe dynamiek tussen de afdeling, haar alumni en het werkveld. Het voorstel maakt dat de collectie niet langer als een statisch geheel wordt opgevat, maar als een gevarieerd ensemble dat de bron vormt van een voortgaand proces van betekenisgeving. Als afstudeerproduct is het werk en het gevoerde proces voorbeeldig.'

Delen