Unframed

Jeannette Moor en Olav van den Brekel (Master Kunsteducatie): 'In 2017 startten wij een zoektocht naar partijen om samen ons kunsteducatief afstudeerproject mee te initiëren. We vonden middelbare school het IJburg College II en kunstatelier het Gouden IJ. Het IJburg College II biedt leerlingen de mogelijkheid deel te nemen aan hun kunstklas. In het Gouden IJ kunnen mensen met een lichamelijke beperking zich artistiek ontwikkelen.

Samen met beeldend kunstenaar Julia Mandle en verhalenverteller Karel Baracs ontwikkelden we het concept De kunst der zintuigen. Levensgrote afdrukken van de zintuigen van Michelangelo’s ‘David’ kwamen vanuit Amerika naar Amsterdam, waar er mallen van zijn gemaakt. Vier maanden werkten de deelnemers aan het bewerken van tientallen ogen, neuzen, monden en oren van klei. Het doel was zintuiglijke ervaringen uit het verleden op te roepen en het gevoel bij die herinneringen in de klei uit te drukken.

In maart 2018 werd de tentoonstelling De kunst der zintuigen, voorafgegaan door een theatervoorstelling, geopend. In een gelijkwaardige setting lagen de kunstwerken van de deelnemers zij aan zij. Verschillende kunstwerken werden tevens via grote foto’s, voorzien van begeleidende teksten over de achtergrond van de kunstwerken, getoond.

Unframed laat zien hoe inclusief kunstonderwijs eruitziet; hoe we vorm kunnen geven aan dit onderwijs waar Nederland zich toe heeft verplicht, door het tekenen van het VN-verdrag dat de rechten van personen met een beperking waarborgt. Ieder kind, ongeacht zijn achtergrond, krijgt door dit verdrag het recht deel uit te maken van het algemeen geldend onderwijs.'

Aanbevelingen

Uit het juryrapport van de Eindwerkprijs: 'Jeanette Moor en Olav van den Brekel voelen de tijdgeest uitstekend aan. Dat bewijzen ze met Unframed, een warm pleidooi voor inclusief kunstonderwijs. In hun ambitieuze project pakken ze actuele thema’s op een liefdevolle manier op en weten ze niet alleen een hoge beeldende kwaliteit te realiseren, maar ook een doelgroep te bereiken die nog te vaak wordt vermeden in de kunsteducatie. Unframed is het type project dat een landelijke doorontwikkeling zou moeten krijgen, met Jeanette en Olav als vaandeldragers.' 

Simone le Noble, artistiek begeleider Kunstatelier het Gouden IJ:
'Unframed is in veel opzichten een bijzonder project. Door het ontwerp van dit project zijn buurtgenoten met elkaar in contact gekomen die elkaar anders niet zouden ontmoeten. Hierbij hebben de projectleiders Jeannette en Olav de gestelde doelen heel goed bewaakt, met als uitkomst een hoge kwaliteit in de onderlinge contacten en het uiteindelijke artistieke werk. (...) De kennismaking tussen de deelnemers, middels de heel persoonlijke verhalen en samenwerking gedurende langere tijd, leidde zelfs tot duurzame contacten. Door dit project hebben buurtgenoten elkaar echt leren kennen. (...) Een mooi project, dat op meerdere gebieden prachtige resultaten heeft opgeleverd!'

Jappe Groenendijk, studieleider master Kunsteducatie: 'Jeannette en Olav hebben voor hun afstuderen een ambitieus kunsteducatief project ontwikkeld, waarin zij de kracht van kunsteducatie en het belang van inclusief onderwijs overtuigend laten samenkomen. (...) Onder leiding van beeldend kunstenares Julia Mandle en verhalenverteller Karel Baracs werkten zij aan een theatervoorstelling én aan beeldend materiaal dat werd tentoongesteld tijdens een expositie. Zo ontstond een gelaagd, multidisciplinair project met zowel een sociale als een artistieke opbrengst. Het is knap hoe zij het project hebben opgezet en uitgevoerd op basis van gelijkwaardigheid. Hierdoor ontstonden waardevolle ontmoetingen tussen mensen die van elkaar verschillen – maar in de kunst vonden ze elkaar.'

Een project van:

Delen