BijBloemPraatPlantsoen

Alumni Ronald Hueskens en Jansje Meijman (master Kunsteducatie) studeerden af met het project BijBloemPraatPlantsoen.

Het BijBloemPraatPlantsoen is een kunsteducatieve interventie op de Openbare Daltonschool Nellestein in Amsterdam Zuidoost met als doel de ouders van deze basisschool uit te dagen te reflecteren op hun rol in de relationele en seksuele opvoeding van hun kinderen en hun positie in dit onderwerp te ontdekken en/of te verstevigen. Het plantsoen was een kunstzinnig vormgegeven ruimte in de centrale hal van de school. In het plantsoen waren de opvoedvragen, de onzekerheden, de meningen, de regels, de markante uitspraken of gênante ontboezemingen van ouders op het gebied van relationele en seksuele vorming op allerlei manieren letterlijk verbeeld in objecten, beelden of teksten. Via deze vormgeving en met behulp van een gespreksleider zouden ouders in deze ruimte uitgelokt worden om hun eigen perspectief te delen met de ander. Het doel van deze uitwisseling was niet om uiteindelijk een eenduidig antwoord te kunnen formuleren over wat de beste aanpak is voor alle ouders, maar juist om aan elkaars perspectief het persoonlijke idee omtrent dit onderwerp te scherpen. Op Nellestein diende zich de gelegenheid aan vele perspectieven samen te brengen omdat de ouderpopulatie van de school heel cultureel divers is. Deze diversiteit hebben we in dit project als uitgangspunt genomen en als het ware in ons voordeel gebruikt.

De coronacrisis heeft een grote impact gehad op dit project want op de dag waarop het plantsoen geopend werd kwam het bericht dat de scholen gesloten werden. De projectweek met groepsgesprekken, lessen en een bijeenkomst speciaal voor vaders heeft daarom niet plaats kunnen vinden. We hebben als reactie op deze tegenvaller een digitale versie van het plantsoen gemaakt. Hierin neemt gespreksleider Lesny Heikerk in acht clips de ouders mee door het plantsoen. Door reacties te plaatsen onder de clips kon er toch nog een uitwisseling van perspectieven en een gesprek tussen ouders plaatsvinden. Als corona het toestaat opent in het voorjaar van 2021 Het BijBloemPraatPlantsoen opnieuw op basisschool Nellestein.

Online omgeving BijBloemPraatPlantsoen

Aanbevelingen

Jenny Horstink, directeur ODS Nellestein: 'In dit project worden twee dingen gecombineerd die voor ons als basisschool belangrijk zijn, namelijk aandacht voor seksuele vorming van kinderen en ouderbetrokkenheid. Seksuele vorming is een onderwerp dat in alle leerjaren op onze basisschool behandeld wordt op het eigen niveau van het kind. Maar wij als school hebben niet alleen de taak dit onderwerp te bespreken. De ouders zelf hebben hierin ook een hele belangrijke rol. Maar dan moeten ouders wel weten hoe dat aan te pakken. Daarom is het zo sterk dat in het BijBloemPraatplantsoen de ouders en hun opvoedvragen over dit onderwerp centraal staan.
De speelse, creatieve en kunstzinnige manier van presentatie maakt het heel laagdrempelig waardoor ouders misschien net dat zetje krijgen om zich er in te gaan verdiepen.'

Denise Harleman, docent master Kunsteducatie: 'Een project waarin kunsteducatie kwaliteit, ondernemerschap, empathisch en ethisch leiderschap tezamen hebben geresulteerd in een uitnodigend project waarin ouders, directie van de basisschool, kinderen, docenten en kunstenaars in een doorlopend gesprek verbonden zijn gebleven om deze activiteit te realiseren.'

Een project van:

Delen