Juryrapport Eindwerkprijs 2021

 

De jury van de Eindwerkprijs 2021 had dit jaar het voorrecht om 49 eindwerken van afstudeerders van de AHK-academies te beoordelen. 24 eindwerken werden ingezonden door afstudeerders aan de bacheloropleidingen, 25 door afstudeerders aan de masteropleidingen. Een mooie oogst!

Het was goed om te zien dat alle academies uitgebreid vertegenwoordigd waren bij de inzendingen. Dat leverde een verscheidenheid aan eindwerken op, die samen een sterk beeld geven van de kwaliteit van deze nieuwe lichting kunstenaars. We zijn als jury verheugd dat we ook in de nominaties alle academies terugzien. Dat laat zien dat het niveau over de hele breedte van de AHK hoog is.

De jury is erg onder de indruk van de kwaliteit van de ingezonden werken. Tijdens het juryberaad vroegen wij ons af hoe het mogelijk is dat het niveau zo hoog is in een tijd waarin corona een enorme invloed heeft op het onderwijs en de kunsten. We hebben groot respect voor de prestaties van alle afstudeerders die hun werk inzonden voor de Eindwerkprijs en complimenteren iedereen met de indrukwekkende resultaten die we langs zagen komen. Het was een waar genoegen.

Voor de shortlist hebben we ons uiteindelijk moeten beperken tot 11 genomineerden. Zes daarvan komen uit de categorie Bachelor, vijf uit de categorie Master. Dat we in de categorie Bachelors tot zes in plaats van vijf genomineerden kwamen, geeft aan dat het niveau van alle werken in die categorie hoog was én dicht bij elkaar lag. Het viel de jury tevens op hoe geëngageerd het werk van de genomineerden is. Ook de meest persoonlijke werken bouwen een brug naar belangrijke actuele thema’s in onze samenleving en getuigen van een drang om het eigen vakgebied te vernieuwen. Ze lieten daardoor een grote indruk achter op de jury. Dit zijn de genomineerden eindwerken:

 

Genomineerden Bachelor

Notes – Lautaro Hochman
Met een minimum aan noten bereikt Lautaro Hochman een maximum aan effect. De compositie is een prachtige spiegel van deze tijd: eenzaam en aangrijpend. De verklanking van isolatie, de omgang met de instrumenten en de keuze om zó weinig noten te gebruiken getuigt van durf. Notes is bescheiden op een positieve manier en ook (of juist) daarom zo fascinerend en ontroerend.

Saoshyant – Ramin Amin Tafreshi
Saoshyant is een werk van uitzonderlijke kwaliteit voor een bachelor-eindwerk. Door een steengoede, gelaagde compositie en de moderne verfilming van de oude Perzische vertelling over koning Zahhak wordt deze korte opera een actueel en veelzeggend kunstwerk over de keuzes die we in ons leven moeten maken. Hulde!

Yalda: de langste nacht – Faydim Ramshe
Yalda: de langste nacht vertrekt vanuit een zeer persoonlijke ervaring, maar overstijgt dat persoonlijke moeiteloos. Het is een poëtische film waarin animatie, grafische beelden, time-lapse en storytelling op een natuurlijke wijze samenvloeien. Faydim Ramshe geeft de kijker een nieuw perspectief op de emotionele kant van emigratie. Dat je je als kijker uiteindelijk ook verloren voelt, is een prestatie van formaat.

The Unspoken Truth – Dion Rosina
Het werk van Dion Rosina ademt een en al maatschappelijke betrokkenheid, en is tegelijkertijd zeer persoonlijk. Hij weet de geschiedenis van de Afrikaanse diaspora en de representatie van gemarginaliseerde groepen op een zeer creatieve manier te vertalen in verrassend werk. Zijn schilderijen zijn van hoog niveau en zetten de kijker aan tot nadenken. Dion Rosina is een groot talent waarvan we nog veel hopen te zien.

Verlangen – Lotte Salomons
In nog geen drieënhalve minuut weet Lotte Salomons een wereld aan emoties op te roepen. Verlangen is een esthetisch zeer geslaagd werk, waarin verschillende visuele technieken op een mooie manier samenkomen. Ondanks de korte duur voelt het als een zeer compleet werk en word je geraakt door het verdriet van vader én zoon. Prachtig!

X Y WE – Marleen Hendrickx
X Y We heeft een zeer actueel onderwerp als uitgangspunt, dat door Marleen Hendrickx overtuigend wordt uitgewerkt. De solovoorstelling, de groepsvoorstelling en het educatieprogramma vormen één sterk geheel, dat overal in het land gepresenteerd kan worden. Marleen Hendrickx is een echte voorvechter voor het thema ‘intersekse’ en weet hoe ze hier een publiek aan kan verbinden. Een goed uitgedacht, compleet en multidimensionaal eindwerk.

 

Eindoordeel

Het is de jury van de AHK Eindwerkprijs een genoegen de Eindwerkprijs in de categorie Bachelor toe te kennen aan een afstudeerproject dat zeer persoonlijk is en tegelijkertijd het persoonlijke overstijgt, dat de kijker een nieuw en verrassend perspectief op het thema biedt en dat ook in vorm en techniek volledig overtuigt. Dat project is Yalda: de langste nacht van Faydim Ramshe.

 

 

Genomineerden master

The Calabar Sculpture Garden – Stephanie Idongesit Ete
The Calabar Sculpture Garden behandelt op uitstekende wijze de vraag hoe je fysiek vorm kunt geven aan een culturele identiteit en hoe je in dat kader omgaat met onder meer erfgoed, kunst en architectuur. Een belangrijk en steeds actueler thema. Stephanie Idongesit Ete heeft dit op een overtuigende manier geanalyseerd en gedocumenteerd, met een scherp oog voor de lokale aspecten. Een project waarvan je hoopt dat het ooit uitgevoerd kan worden.

The Democratization of Knowledge – Andrea Lagrutta
De waarde van het creëren en delen van kennis wordt, zeker in culturele organisaties, vaak nog onvoldoende benut. Met The Democratization of Knowledge biedt Andrea Lagrutta deze organisaties een goed onderbouwd model voor kennismanagement. Het is een uitstekende studie met overtuigende conclusies en tevens professioneel uitgevoerd. Een studie waar iedere culture organisatie zijn voordeel mee kan doen.

Sector Quicksand – Abhay Kumar
Sector Quicksand snijdt een ingewikkeld onderwerp op een inzichtelijk manier aan. Abhay Kumar stelt relevante vragen over hoe de vorm en het doel van een strak ontworpen stad van invloed zijn op de bewoners. Door zijn persoonlijke betrokkenheid en de mensen die hij interviewt wordt zijn onderzoek zowel fascinerend als maatschappelijke relevant. Een belangwekkend en conceptueel bijzonder geslaagd eindwerk.

Time Will Tell – Reza Mirabi
Reza Mirabi weet in Time Will Tell verschillende disciplines op een sterke manier te mengen. Spoken word, dans en muziek smelten op geheel organische wijze samen tot een intrigerende performance. Hoewel de aanleiding somber is, is het eindresultaat vooral filosofische en geruststellend. Zeer knap gedaan, intellectualistisch en ontroerend.

Watertrots – Niek Smal
Zoetwaterverslaving is een enorm én ingewikkeld probleem, waarvoor Niek Smal in Watertrots een overtuigende oplossing heeft ontwikkeld. Zijn onderzoek is buitengewoon goed uitgevoerd en gedocumenteerd en hij presenteert een prikkelende visie. Watertrots is een bijzonder relevant en realistisch eindwerk en tegelijkertijd een gouden kans voor Noord-Holland om het watermanagement weer onder controle te krijgen.

 

Eindoordeel

De jury van de AHK Eindwerkprijs kent de prijs in de categorie Master met veel plezier toe aan een even visionair als toepasbaar concept dat het verdient zo snel mogelijk uitgevoerd te worden: Watertrots van Niek Smal.

Delen