Ritmisch Dynamisch Transcultureel Dansonderwijs in het primair onderwijs

De opleiding Docent Dans wil dans toegankelijk maken voor iedereen, ongeacht culturele achtergrond. Om aan te sluiten bij het cultureel diverse (grootstedelijke) werkveld hanteert de opleiding daarom de visie en de uitgangspunten van transcultureel dansonderwijs bij het opleiden van haar studenten. Volgens deze benadering ontstaan identiteit en cultuur in uitwisseling en interactie met elkaar (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, 2017). De ritmisch dynamische les benadering is een tool voor het vormgeven van transcultureel onderwijs. Omdat de ritmisch dynamische les benadering relatief nieuw is, is er nog weinig kennis over hoe afgestudeerde docenten Dans deze benadering vormgeven in het onderwijs. 
In dit onderzoek geven Ise Verstegen en Faizah Grootens met name de concepten ritme en dynamiek en ritmisch dynamische benadering binnen dansonderwijs een theoretische basis. Zij gaan op zoek naar de betekenis van ‘ritmisch dynamische benadering’ zoals die gebruikt wordt op de opleiding Docent Dans en beschrijven deze. Daarnaast bekijken ze hoe ze deze benadering zelf kunnen toepassen in het dansonderwijs van het primair onderwijs.
Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om studenten aan de opleiding Docent Dans beter grip te laten krijgen op deze concepten (zowel theoretisch als in de vertaling daarvan naar het funderend onderwijs) zodat zij die later ook in hun danspraktijk in het PO kunnen toepassen.

Biografie

Ise is afgestudeerd aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten - opleiding Docent Dans en Ecole des Sables, Senegal - specialisatie Techniek Germaine Acogny. Sinds 2011 is zij als docente verbonden aan beide instituten en is zij nationaal en internationaal werkzaam als Technique Germaine Acogny practitioner. Verder is zij als docent werkzaam in het PO, VO en verschillende dansscholen in Nederland. Zij maakt werk en treedt op met haar eigen gezelschap uniYoon en heeft gewerkt met onder andere Germaine Acogny, Patrick Acogny, Nita Liem en Hervé Rumeau. Haar ervaringen van het leven in en met verschillende culturen gebruikt ze in haar werk als danskunstenaar. 

Contact: ise.verstegen@ahk.nl 

Publicaties

- Grootens, F., Verstegen, I.A. (2021). Podcast Ritmisch-dynamisch dansonderwijs. Amsterdam. NL: Lectoraat Kunsteducatie.
- Grootens, F., Verstegen, I.A. (2019) Ritme is dynamiek. De rytmisch-dynamische benadering van transculturele dans in het primair onderwijs. Amsterdam: lectoraat Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Delen