Hedendaagse kunst beschouwd vanuit een multiculturele context

Aanleiding voor dit onderzoek is een docentuitwisseling met Erasmus+ van Manon Habekotté en Claire Goedman, waarin een gastcollege werd gegeven aan masterstudenten in Israel met als titel “Decolonizing the museum”. We ontdekten dat het gesprek over actuele kunst sterk wordt beïnvloed door de culturele achtergrond van de beschouwer. Onze aanname die hieruit volgt is dat door globalisatie in de kunstwereld er vanuit meerdere culturele perspectieven gekeken en gesproken wordt over kunst. Het probleem is dat onze studenten (toekomstige docenten Beeldende Kunst en Vormgeving) onvoldoende zijn voorbereid op dit gesprek, maar zij moeten zich daar wel op voorbereiden als zij willen werken in de hedendaagse kunsteducatie en/of op scholen met een multiculturele populatie.

Doel van dit onderzoek is studenten voorbereiden op het beschouwen van hedendaagse kunst vanuit een multiculturele context. Dit gaan we mogelijk maken door het ontwerpen van een Online Course waarin studenten van de Breitner Academie Amsterdam samenwerken, kennis delen en discussiëren met studenten van faculteit H’amidrasha te Israel. Het betreft hier docentopleidingen Beeldende Kunst en Vormgeving. Door met studenten samen te werken die in Israël wonen, daar zijn geboren en opgegroeid en zodoende een ander cultureel erfgoed hebben verkregen, zullen onze studenten, en de studenten van H’amidrasha, een breder perspectief ontwikkelen over hedendaagse kunst.  Hiermee kunnen zij meer aansluiten bij de tendens van globalisatie in de hedendaagse kunstwereld.

 

Manon Habekotté

Na mijn studie kunstgeschiedenis (MA) aan de Universiteit Leiden en de eerstegraadsopleiding kunstgeschiedenis docent bij het Iclon (MA) heb ik gewerkt als coördinator ckv en docent in het voortgezet onderwijs. Dit heb ik onderbroken om ook in Engeland als docent te werken. Sinds 2009 ben ik werkzaam als seniordocent kunstgeschiedenis, kunstbeschouwing en kunsttheorie op de Breitner Academie. 

Contact: manon.habekotte@ahk.nl 

Puclicaties

Goedman, C., Habekotté, M. (2022) Between spaces: Art appreciation lessons as a platform for intercultural exchange. Amsterdam NL: Lectoraat Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. 

Delen