Welke ervaringen en opbrengsten levert de MoccaTAC onderzoekscommunity op bij de aanpak van kansenongelijkheid in het Amsterdamse kunstonderwijs?

Het door Mocca geïnitieerde project MoccaTAC richt zich op de vraag of het creëren van leergemeenschappen van scholen in het primair en voortgezet onderwijs en culturele instellingen duurzaam ingezet kan worden als middel om maatschappelijke vraagstukken te adresseren. In het pilotproject van MoccaTAC richten duo’s (docent uit onderwijs en educator van instelling) zich op het maatschappelijk vraagstuk van kansengelijkheid in het Amsterdamse onderwijs. De duo’s voeren een exploratief onderzoek uit vanuit de centrale vraagstelling: Hoe kan cultuureducatie bijdragen aan kansengelijkheid in Amsterdam? Het onderzoek naar het samenwerkingsproject MoccaTAC, tussen Amsterdamse leerkrachten/docenten en culturele instellingen, past daarmee binnen het onderzoeksthema Sociaal engagement van het lectoraat Kunsteducatie: “Door te onderzoeken welke waarden, sociale veranderingen, kunstpedagogische praktijken en inhouden nodig zijn om inclusie en toegankelijkheid in kunsteducatie te bevorderen, wil het lectoraat bijdragen aan de culturele participatie van iedereen in de samenleving.” (onderzoeksagenda Lectoraat Kunsteducatie AHK)
Dit onderzoek richt zich op de ervaringen en opbrengsten van de deelnemers op het gebied van de rol van cultuureducatie bij maatschappelijke vraagstukken in het algemeen, en bij kansengelijkheid in het bijzonder. 

Marike Hoekstra

Marike Hoekstra (1966) is onderzoeker, docent en beeldend kunstenaar. Ze heeft masteropleidingen Russische Letterkunde en Kunsteducatie gevolgd. Ze werkt als docent vakdidactiek en onderzoek aan de Breitner Academie en de Master Kunsteducatie. Haar onderzoekspublicaties betreffen de kunstenaardocent (2009, 2010) en altermoderne kunsteducatie (2012). Marike is op 9 november 2018 gepromoveerd aan de University of Chester onder begeleiding van professor Jeff Adams, op een onderzoek naar de implicaties van de kunstenaardocent op de democratische pedagogische praktijk Het doel van het onderzoek was om door kleinschalige, interpretatieve analyse van de praktijken van kunstenaardocenten, de betekenis te onderzoeken van een dubbele beroepspraktijk voor een democratische pedagogische praktijk. Het onderzoek heeft gedeeltelijk ook de mogelijkheden van artistieke onderzoeksmethodes verkend. 

Contact: info@marikehoekstra.nl

 

 

Publicaties, presentaties en workshops

- Hoekstra, M. (2021) Podcast Kunstenaardocenten en democratische pedagogiek. Amsterdam. NL: Lectoraat Kunsteducatie.
- Hoekstra, M. (2020). MoccaTAC: Leergemeenschap Cultuur & Kansengelijkheid. Amsterdam. NL: Lectoraat Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten ism. Mocca.
- Hoekstra, M. (2019). A place for stupidity: Investigating democratic learning spaces in the diorama. International Journal of Art and Design Education, 38,3, p.649-658.  
- 'Kunstenaardocenten en democratische pedagogiek', ronde tafelgesprek door Tobias Frenssen. UCCL, Hasselt, België (2019).
- 'Artist teachers and democratic pedagogy', presentatie Alumnidag MAKE (Amsterdam, 2019)
- 'Kunstenaardocenten en democratische pedagogiek (presentatie voor docenten van de afdeling Illustratie, door Lars Deltrap), Willem de Kooning Academie, Rotterdam (2019)
-  Symposium 'Making a third space' (keynote presentatie), AHK (Amsterdam, 2019)
-  'Artist teachers and democratic pedagogy', presentatie InSea conferentie (Canada, Vancouver, 2019)
Hoekstra, M. (2019). Kunstenaardocenten en democratische pedagogiek. Amsterdam, NL: Lectoraat Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten.
- 'Artist teachers and democratic pedagogy', Onderzoekspresentatie: IJADE Conference, (Glasgow School of Art, Engeland, 2019) 
- 'De rol van de leergemeenschap bij kansengelijkheid' panelgesprek Gelijke Kansen,Tivoli Vredenburg, Utrecht (2019)
- 'Artist teachers and democratic pedagogy' Presentatie: ELIA Conferentie, Codarts/Willem de Kooning Academie, (Rotterdam, 2018)
- 'Artist teachers and democratic pedagogy' Paperpresentatie: Amsterdam Centre for Globalisation Studies GCS Conference Global Critical Pedagogies, (Universiteit van Amsterdam, 2018) 
- 'Artist teachers and democratic pedagogy' Presentatie Raad van Advies, (Breitner Academie, 2018) 
-  'Artist teachers and democratic pedagogy' Paperpresentatie: NSEAD Artist Teacher Conference, Oxford Brookes University, Oxford, (Engeland 2018)

Delen