Nieuw beurzenfonds voor studie aan de Nationale Balletacademie

Floor Eimers, Ted Brandsen, Nancy Burer. fotografie: Hans Gerritsen

Gepubliceerd op

Nederland kent vanaf dit voorjaar een nieuw fonds: het Dans Talenten Fonds. Het fonds is opgericht vanuit de gedachte dat de afkomst en culturele achtergrond van een jong danstalent, als ook de financiële situatie van zijn/haar ouders, nooit een belemmering mag zijn om een studie te kunnen starten aan de Nationale Balletacademie in Amsterdam. De Nationale Balletacademie nam het initiatief tot oprichting van het fonds, maar het fonds is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur. Onder meer Floor Eimers (tweede soliste van Het Nationale Ballet) en voormalig NBA-studente Nancy Burer (coryphée bij Het Nationale Ballet) hebben momenteel zitting in het bestuur. Het startkapitaal van het fonds wordt gevormd door een gift van Ted Brandsen, artistiek directeur van Het Nationale Ballet.

Doel van het Dans Talenten Fonds is om jonge talentvolle dansers waar nodig te ondersteunen bij het volgen van een opleiding aan de Nationale Balletacademie. Elk kind en elke jongere komt in aanmerking voor een beurs van het fonds. Ongeacht afkomst en culturele en/of sociaal-maatschappelijk achtergrond, en ongeacht de dansstijl waarin het kind of de jongere zijn of haar talent aanvankelijk heeft laten zien – of dit nu klassiek ballet is of urban dans. Het fonds onderschrijft daarbij het streven van de Nationale Balletacademie naar een meer divers leerlingen- en studentenbestand, dat idealiter een afspiegeling van onze samenleving zou moeten zijn.

Al twee beurzen toegekend
Zowel jonge Nederlandse als internationale danstalenten kunnen een beroep doen op het Dans Talenten Fonds. Het fonds wil in principe meerjarige ondersteuning bieden aan jonge danstalenten die dit nodig hebben. Naast bijdragen aan bijvoorbeeld het les- of collegegeld, de reiskosten en/of de kosten voor huisvesting en levensonderhoud, wil het fonds ook andere manieren van ondersteuning financieel mogelijk maken, zoals onder meer advisering en coaching. Het fonds is op dit moment nog kleinschalig, maar er wordt gewerkt aan een langetermijnvisie, met bijbehorende financiële middelen. Op dit moment kunnen daarom (nog) geen beurzen worden aangevraagd; de beslissing omtrent de toekenning van beurzen en andere vormen van steun wordt, op voordracht van de Nationale Balletacademie, genomen door het onafhankelijke stichtingsbestuur van het fonds, bijgestaan en geadviseerd door een team van experts.
Inmiddels heeft het fondsbestuur al twee beurzen verstrekt, aan AD-student Olmo Verbeeck Martínez en aan João Felipe Santana, die vanaf komend studiejaar zijn opleiding aan de Nationale Balletacademie zal vervolgen.

Startkapitaal
Een belangrijke steun in de rug van het Dans Talenten Fonds wordt gevormd door het startkapitaal dat Ted Brandsen, artistiek directeur van Het Nationale Ballet, aan het fonds ter beschikking stelde. In oktober 2019 ontving Brandsen de Amsterdamprijs voor de Kunst in de categorie ‘Bewezen kwaliteit’. Hij besloot daarop om, naast bijdragen aan andere goede doelen, ook een substantieel deel van het prijzengeld beschikbaar te stellen voor een nieuw op te richten beurzenfonds voor leerlingen en studenten van de Nationale Balletacademie. Want, zo zegt hij: “De Nationale Balletacademie is een van de weinige topopleidingen in de wereld die geen beurzensysteem hebben om getalenteerde leerlingen van wie de ouders het lesgeld en de bijkomende kosten niet kunnen betalen, toch een plek te kunnen bieden.”
Zijn schenking moet, zegt Brandsen, gezien worden als ‘een eerste begin’. “Ik hoop met mijn schenking ook anderen te inspireren: ouders en overige familieleden van studenten, dansliefhebbers, andere geïnteresseerden en bedrijven, iedereen die het belangrijk vindt om in jong talent te investeren en jonge dansers een kans gunt om hun droom te verwezenlijken.”

Steun het Dans Talenten Fonds
Iedereen kan dus bijdragen aan de doelstellingen van het Dans Talenten Fonds. Als donateur wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de activiteiten van het fonds en tijdens voorstellingen en andere, speciaal voor u georganiseerde activiteiten kunt u kennismaken met de jonge danstalenten van de Nationale Balletacademie.
Stuur, indien u geïnteresseerd bent om ook een bijdrage te leveren, een e-mail naar info@danstalenten.nl of vul het contactformulier in op www.danstalenten.nl.

 

Delen