Marloes Nieuweboer

Met veel plezier heb ik mijzelf ontwikkeld door mij te verdiepen in allerlei onderwerpen die aan kunsteducatie raken. Tijdens mijn studie aan de master Kunsteducatie ben ik gegrepen door twee onderwerpen die ik niet los kon laten. Toen ik startte met deze opleiding wilde ik me verdiepen in toekomstgericht onderwijs. Tijdens de master is mijn interesse gewekt voor een tweede onderwerp, namelijk culturele diversiteit.

Tijdens Kunsteducatief ontwerpen heb ik met medestudenten een project opgezet voor de PABO waarin we beeldende kunst aan wetenschap en technologie koppelden. Daarna heb ik een visiestuk geschreven over ‘het toekomstgericht curriculum in het PO’. Daarnaast heb ik een literatuuronderzoek geschreven over de rollen van de vak- en groepsleerkracht bij vakkenintegratie in het PO. Als afstudeeronderzoek heb ik samen met Madelinde Hageman een ontwerponderzoek gedaan. Waarbij we een toolkit hebben ontwikkeld en geëvalueerd om de idee-ontwikkeling bij ontwerpend leren in het primair onderwijs te verbeteren.

Het tweede onderwerp, culturele diversiteit, heb ik opgepakt door een essay te schrijven over ‘wit privilege’. Daarnaast heb ik samen met Priya Keet het project ‘Wij Amsterdammers’ opgezet voor het PO. Dit kunsteducatieve project bood ruimte aan kunstenaars en kunstvakdocenten met een niet-westerse achtergrond en cultuuruitingen uit niet-westerse culturen. Leerlingen werden binnen dit project uitgedaagd hun verhaal te vertellen met kunst. Het doel van het project was de internationalisering binnen de school te bevorderen.

Visiestuk

Beroep

Fotograaf, docent beeldende vorming & onderzoekend leren (PO)

Back to list
Share