Yousef Kavousi

Yousef Kavousi

Course
Kunsteducatie (master)
Class
2023

Beroep: Docent en onderwijskundige, adviseur Kunst & Cultuur

Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs is al enige tijd een aandachtspunt in het onderwijsdebat, zowel op nationaal als Europees niveau. Docenten nemen in het huidige onderwijs nieuwe rollen op zich en zijn dan ook meer dan alleen overdragers van kennis. Ze zijn coaches van leerprocessen en dienen ingenieurs te worden van leeromgevingen. Deze leeromgevingen zijn zij continu in een team aan het herontwerpen, optimaliseren en inhoudelijk en procesgericht aan het vernieuwen.

Wat is het geheim achter succesvol onderwijs voor de toekomst? Deze vraag speelde een centrale rol tijdens mijn masterstudie Kunsteducatie. Deze studie helpt je bewuster te worden van de verschillende rollen die een onderwijskundige kan vervullen. Je komt in aanraking met verschillende professionals uit het veld, je raakt geïnspireerd door verschillende disciplines, je werkt samen en geeft vorm aan vele projecten. Als professional probeer je ontwikkelingen bij te houden en je kennis te verbreden en te verdiepen.

Tijdens de opleiding heb ik de kans gekregen om zelfstandig toegepast onderzoek uit te voeren in een snel veranderende werkomgeving. Ook heb ik geprobeerd om kritisch naar complexe vraagstukken uit de praktijk te kijken, deze te bestuderen, te bevragen en antwoorden te vinden. Tijdens dit interessante proces lag de nadruk op innovatie en kwalitatieve professionalisering door actuele kennis, experiment, dialoog en onderzoek.

Back to list
Share