Culturele ecosystemen rond kinderen en jongeren met een beperking

Lector Melissa Bremmer maakt ism LKCA een systeemanalyse van de kansen en belemmeringen voor de vorming van culturele ecosystemen rond kinderen en jongeren met een beperking in het speciaal onderwijs. De uitkomsten van dit onderzoek worden enerzijds gebruikt om een goed onderbouwde beleidsagenda op te stellen voor politici, culturele instellingen, fondsen etc. Anderzijds levert het onderzoek een tool op waarmee partners uit verschillende domeinen zelf een systeemanalyse kunnen maken van kansen en belemmeringen voor de vorming en versterking van culturele ecosystemen rond kinderen en jongeren met een beperking. 

Presentaties

Bekijk het volledige overzicht van publicaties en presentaties van Melissa Bremmer.

Biografie

Dr. Melissa Bremmer voltooide de studie Docent Muziek aan het Conservatorium van Amsterdam en de studie Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij deed promotieonderzoek aan de University of Exeter naar de 'pedagogical content knowledge' van vakleerkrachten muziek vanuit een embodied cognition-perspectief.

Contact: melissa.bremmer@ahk.nl 

Delen