Inclusive composing

Background research project
As an ongoing learning process, the Conservatory of Amsterdam wants to expand its knowledge with  knowledge and skills regarding composing for inclusive ensembles, which often includes the process of co-creating with ensemble members. Therefore, it has invited Drake Music Scotland (DSM),a leading arts organization that provides music-making opportunities for people with disabilities and additional support needs for a one-week residency in November 2023.


Approach of the project Inclusive composing  
The one-week project Inclusive composing is being developed for students of the bachelor’s in music education and the bachelor’s in composition. As mentioned earlier, DMS will be invited to work with these students. Furthermore, Disabled musicians of the foundation My Breath My Music and of the inclusive ensemble of the Amsterdam Music School (Noord) will join the project. During the project, students will learn to co-create music with the members of the newly formed inclusive music ensemble, to integrate new music technology into compositions, and to perform as a member of an inclusive ensemble. 


Research
The research project will take a closer look at the questions 'What attitude, knowledge and skills do composers need to co-create music with and for an inclusive ensembles', 'How can the professional identity of ‘inclusive composers’ be described?', and 'How should students be educated/trained to become an ‘inclusive composer’'? Through interviews with all the different participants we hope to get some answers to our questions. The research project will form the basis for a new elective on inclusive composing.

Onderzoek naar het ELJA Kindermuseumlab van het Amsterdam Museum

Het Amsterdam Museum wordt gerenoveerd. Een belangrijk onderdeel van het hernieuwde Amsterdam Museum is een museum voor en door kinderen. Maar hoe gaan de programmering en de museumruimtes er precies uitzien? Wat hebben kinderen nodig om zich deze ruimtes eigen te maken en echt als plek te gebruiken voor artistieke reflecties op de stad en hun plek daarin? Om die vragen te beantwoorden gaat het Amsterdam Museum in de periode 2023-2025 samen met Amsterdamse kinderen tussen de 9 en 12 jaar het nieuwe Amsterdam Museum voor en door kinderen vormgeven door middel van het ELJA Kindermuseumlab. Behalve door het volgen van lab-sessies in de verschillende stadsdelen van Amsterdam, het samen werken aan kunstwerken en samenstellen van tentoonstellingen, krijgen de betrokken kinderen een stem via een kinderklankbordgroep en kinderdirecteur. Zo helpen ze om de blik van het publiek en personeel te openen en het museum dé plek voor kinderen te maken. Maar bovenal biedt het maken van en kijken naar kunst voor de kinderen mogelijkheden om te reflecteren op henzelf, hun omgeving en de wereld. Het Amsterdam Museum en ELJA Foundation vragen het lectoraat Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten om het driejarige traject naar een kindermuseum te begeleiden met training en onderzoek. De trainingen voor kunstenaars en museumeducatoren, voorafgaand aan de lab-sessies, zijn gebaseerd op de principes van ‘wicked arts assignments’ (Heijnen & Bremmer, 2020). Het onderzoek is gefaseerd opgezet met verkennend (‘voedend’) onderzoek in het eerste jaar en impactonderzoek in het tweede en derde jaar. Voor de uitvoering van het onderzoek heeft het lectoraat de opdracht verstrekt aan Urban Paradoxes (Sandra Trienekens). 

Presentaties

Bekijk het volledige overzicht van publicaties en presentaties van Melissa Bremmer.

Biografie

Dr. Melissa Bremmer voltooide de studie Docent Muziek aan het Conservatorium van Amsterdam en de studie Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij deed promotieonderzoek aan de University of Exeter naar de 'pedagogical content knowledge' van vakleerkrachten muziek vanuit een embodied cognition-perspectief.

Contact: melissa.bremmer@ahk.nl 

Delen