Met elkaar zingen in gebaren

Het gebarenkoor

Het Nederlands Gebaren Koor (NGK) is een koor met ongeveer dertig leden, die uit alle delen van het land komen. De meeste koorleden hebben een auditieve beperking. De leden van het koor gebaren liedjes zónder stem in Nederlands, ondersteund met gebaren (NmG) met elementen uit de Nederlandse Gebarentaal (NGT) met muziek. Er wordt één keer per maand gerepeteerd, tijdens de repetitie is altijd een NmG/NGT-tolk en een schrijftolk aanwezig. Van de liedjes worden instructiefilms gemaakt met ondertiteling waarmee de koorleden thuis kunnen oefenen. Het koor heeft de ambitie om landelijk op te treden. Niet alleen om een mooi programma te brengen, ook om bekendheid te geven aan gebarentaal en aan doofheid en slechthorendheid.
Het Nederlands Gebarenkoor is in 2011 opgericht als activiteit van de Stichting Plotsdoven op initiatief van Peter Raggers. Hij werd daarbij artistiek bijgestaan door Erika Zeegers-van der Weide. Het koor is in Nederland het eerste en enige in zijn soort en de leden komen uit het hele land.

Sprekers

Betty Kooij (rechts) en Siska Ursem, voorzitter en secretaris van het Nederlands Gebaren Koor, geven tekst en uitleg bij de werkwijze.

Delen