Servicebureau

Het Servicebureau van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is de verzameling van centrale afdelingen die ondersteuning biedt aan het College van Bestuur en academies in uitvoerende, adviserende en beleidsvoorbereidende taken. Het Servicebureau bestaat uit zeven afdelingen en het secretariaat Servicebureau.

Missie

De missie van het Servicebureau is om de academies en het bestuur van de AHK optimaal te ondersteunen en te ontzorgen door geïntegreerde dienstverlening te bieden vanuit onze expert-, advies- en regierol ten behoeve van excellent onderwijs en onderzoek. 

De filosofie hierachter is dat binnen de hogeschool alle processen die op een vergelijkbare wijze worden of kunnen worden uitgevoerd, zijn samengevoegd in een resultaatverantwoordelijke eenheid die op basis van afspraken haar diensten aan de academies levert. Door deze constructie kunnen de afdelingen van het Servicebureau hun expertise op hun vakgebied leveren en kunnen zij zich focussen op de te bieden service. De academies kunnen zich daardoor beter richten op het primaire proces. Op die manier wordt kennis beter benut en kunnen middelen efficiënter (en goedkoper) worden ingezet. 

Het doel van het SB is kwalitatieve service te leveren tegen optimale kosten op basis van afspraken die gemaakt zijn over de te leveren producten en diensten.

In veel gevallen ligt de verantwoordelijkheid voor bepaalde processen, systemen en bemensing van ondersteuning bij de academies. Een optimale samenwerking tussen Servicebureau en academies wordt hierin nagestreefd.  

Contact

Bezoekadres
Jodenbreestraat 3, Amsterdam (Academie voor Theater en Dans)

Postadres
Postbus 15079, 1001 MB Amsterdam

T 020 527 7710
E secretariaat@ahk.nl

Delen