Instellingstoets

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft in januari 2020 opnieuw de Instellingstoets Kwaliteitszorg behaald. De Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) concludeert dat de AHK voldoet aan alle vier de standaarden: visie en beleid, uitvoering, evaluatie en monitoring, en ontwikkelingsgerichtheid.

Het panel van externe deskundigen dat in het najaar 2019 de AHK bezocht stelt in haar adviesrapport aan de NVAO dat de AHK een krachtige en doorleefde kwaliteitscultuur heeft, en stelselmatig werkt aan de verbetering van onderwijskwaliteit. De ambitie om bij de top van het werkveld te horen, maakt dat medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van onderwijs en intensief betrokken zijn bij verbeteringen en het zoeken naar innovaties.

Het panel heeft veel voorbeelden aangetroffen van de implementatie van de speerpunten van het Strategisch Plan 2018-2023 die gerelateerd zijn aan de visie op onderwijs:

  1. diversiteit en inclusiviteit;
  2. internationalisering;
  3. zakelijke voorbereiding op de internationale arbeidsmarkt;
  4. technologie en digitalisering; en
  5. onderzoek voor kunst, onderwijs en samenleving.

De AHK heeft volgens de NVAO een adequaat systeem om de onderwijskwaliteit op structurele wijze te monitoren. De combinatie van de verschillende formele evaluaties en informele afstemming maakt dat een veelzijdig beeld ontstaat over de kwaliteit van het onderwijs.

Uit gesprekken met studenten en medewerkers is gebleken dat zij crossovers tussen academies zeer waarderen en eraan toe zijn gezamenlijk (meer) thema’s of projecten aan te pakken. Daarnaast kan de kritische inbreng versterkt worden door de interne dialoog met studenten, medewerkers en het werkveld meer systematisch te organiseren, aldus de NVAO.

Ten slotte beveelt de NVAO aan om de facilitering van de medezeggenschap te verbeteren. De Hogeschoolraad en het College van Bestuur zijn in gesprek om de rol van de medezeggenschap verder te versterken. Onderdeel ervan is dat in de komende jaren uitvoering, evaluatie en bijstelling van de projecten Kwaliteitsafspraken met de medezeggenschap worden besproken.

Vragen?
Voor vragen over de ITK of over kwaliteitszorg, kan contact opgenomen worden met Ellen Lucker via ellen.lucker@ahk.nl of 06 498 125 69.

Adviesrapport AHK Instellingstoets Kwaliteitszorg (PDF)

Accreditatiebesluit ITK AHK (PDF)

Delen