Accreditaties

De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) bepaalt dat alle opleidingen in het hoger onderwijs in Nederland zich eens in de zes jaar moeten laten accrediteren. De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) beoordeelt de opleidingen. Hieronder een overzicht van de opleidingen van de AHK met hun accreditatiestatus. Op de website van de NVAO zijn de accreditatierapporten in te zien.

Bachelor Docent beeldende kunst en vormgeving
Accreditatie t/m 28-8-2020
Details en rapport op nvao.net

Master Kunsteducatie
Accreditatie t/m 29-11-2023
Details en rapport op nvao.net

Master Architectuur
Accreditatie t/m 29-01-2021
Details en rapport op nvao.net

Master Landschapsarchitectuur
Accreditatie t/m 29-01-2021
Details en rapport op nvao.net

Master Stedenbouw
Accreditatie t/m 29-01-2021
Details en rapport op nvao.net

Bachelor Muziek
Richtingen: Klassieke muziek, Jazz, Popmuziek, Oude muziek
Accreditatie t/m 31-08-2023
Details en rapport op nvao.net

Bachelor Docent muziek
Accreditatie t/m 27-02-2023
Details en rapport op nvao.net

Master Muziek
Accreditatie t/m 01-07-2020
Details en rapport op nvao.net

Master Opera
Accreditatie t/m 16-07-2018
Details en rapport op nvao.net

Richtingen: Regie Fictie/Documentaire, Productie, Scenario, Cinematography, Production design, Sound design, Montage, Interactieve media/Visual effects (IMVFX)
Accreditatie t/m 27-11-2020
Details en rapport op nvao.net

Master Film
Accreditatie t/m 30-12-2020
Details en rapport op nvao.net

Bachelor Cultureel erfgoed
Accreditatie t/m 31-12-2018
Details en rapport op nvao.net

Master Museology (niet-bekostigde opleiding)
Accreditatie t/m 29-10-2021
Details en rapport op nvao.net

Bachelor Dans
Richtingen: Urban Contemporary, Moderne theaterdans, Nationale Balletacademie, SNDO/choreografie
Accreditatie t/m 04-02-2020
Details en rapport op nvao.net

Bachelor Docent dans
Accreditatie t/m 04-02-2020
Details en rapport op nvao.net

Bachelor Theater
Richtingen: Toneel en kleinkunst, Regie, Mime, Scenografie, Techniek en theater, Productie podiumkunsten
Accreditatie t/m 29-4-2021
Details en rapport op nvao.net

Bachelor Docent theater
Accreditatie t/m 29-4-2021
Details en rapport op nvao.net

DAS Theatre
Accreditatie t/m 29-9-2020
Details en rapport op nvao.net

DAS Choreography
Accreditatie t/m 31-12-2019
Details en rapport op nvao.net

Associate Degree (AD) Theatertechniek
Accreditatie t/m 01-07-2021
Details en rapport op nvao.net

Accreditatieproces

Eens per zes jaar wordt elke bachelor en master in Nederland geaccrediteerd. Accreditatie is een keurmerk waarmee de overheid de kwaliteit van het onderwijs borgt. Het is in Nederland een voorwaarde om erkende diploma's af te geven. Accreditatie vindt plaats op het niveau van de opleiding.

Een instelling kan daarnaast een zogeheten instellingstoets kwaliteitszorg laten verrichten door de NVAO. Wanneer de NVAO heeft vastgesteld dat de kwaliteitszorg van de instelling op orde is, komt de opleiding in aanmerking voor een beperkte opleidingsbeoordeling. De AHK heeft de instellingstoets gehaald in 2014.

Het accreditatieproces bij een beperkte opleidingsbeoordeling bestaat uit vier stappen:

  1. Het schrijven van een Kritische Reflectie door de opleiding, aan de hand van de vier standaarden: beoogde eindkwalificaties, onderwijsleeromgeving, toetsing, gerealiseerde eindkwalificaties. Daarnaast het aanleveren van overige verplichte documentatie en kengetallen.
  2. Visitatie van een panel van onafhankelijke deskundigen aan de opleiding.
  3. Inleveren beoordelingsrapport bij de NVAO, opgesteld door de secretaris van het panel.
  4. Een besluit door de NVAO op basis van het adviesrapport.

Het proces start anderhalf  jaar voor de inleverdatum. Het is gebruikelijk om halverwege de termijn van zes jaar intern een midterm review uit te voeren, waarbij gekeken wordt in hoeverre de aanbevelingen uit de vorige accreditatie zijn gerealiseerd en wat nog aandacht nodig heeft in de aanloop naar de volgende accreditatie. De afdeling Kwaliteit, Communicatie en Beleid begeleidt de opleidingen bij accreditaties.

Veranderingen
Sinds 2015 zijn opleidingen ingedeeld in visitatiegroepen. Een visitatiegroep bestaat uit een aantal vergelijkbare opleidingen van verschillende instellingen. Het streven is visitatiepanels (deels) gelijk te houden voor verschillende opleidingen. Daarnaast zijn er jaarlijks nog maar twee inlevermomenten bij de NVAO: 1 mei en 1 november.

Delen