Wereldplein

In opdracht van het Lectoraat Kunst- en Cultuureducatie van de AHK ontwierpen Diane Carp en Judith Zwaan in 2011 een IAP lessenserie met een didactische vertaling van de altermoderne principes. Deze lessenserie, onder de naam Project Wereldplein, vormde de pilot voor het onderzoeksproject Altermoderne Kunsteducatie. De lessenserie werd, in samenwerking met projectleider Christine Breeveld, uitgevoerd met leerlingen van een tweede klas VMBO en een vierde klas HAVO.

IAP (Interactieve Audiovisuele Performance) is een interdisciplinaire kunstvorm die de disciplines beeldende kunst, theater en (low-tech) media met elkaar combineert. Korte live voorstellingen worden met een minicamera, beeldmateriaal, simpele attributen, geluidseffecten en projectie op een groot scherm uitgevoerd waarbij door een commentaarstem levensechte dilemma’s worden voorgelegd aan het publiek.

IAP en Altermoderne didactiek:

  • Aandacht voor actuele kunst
  • Meervoudigheid: multi-perspectieven
  • Feit en fictie worden vermengd
  • Processen stimuleren: onderzoek en experiment
  • Techniek ‘en passant’ leren
  • Leerling gestuurd 
  • Leerlingen kunnen hun eigen belevingswereld verbeelden

projectplan

Lees het projectplan Wereldplein

link

Lees meer over IAP en de pilot op de website: interactiveavperformance.wordpress.com

Delen