Jasper van Pelt

Jasper van Pelt

Opleiding
Kunsteducatie (master)
Lichting
2013

In de toekomst zou ik graag betrokken willen blijven bij de master, om onderzoek te doen naar muzikale thema’s die een bijdrage kunnen leveren aan de kunsteducatie in Nederland.

De ontwikkeling centraal

Tijdens de master Kunsteducatie deed ik een literatuuronderzoek naar muzikaal voorstellingsvermogen. Ik raakte gefascineerd door een gastcollege van onderzoeker Carolien Hermans. De centrale vraag van het onderzoek was welke relatie er bestaat tussen muzikaal voorstellingsvermogen, mimesis en motoriek. Uit het onderzoek bleek dat het lichaam als bewegings-, gevoels- en belevingsinstrument de verbindende factor is. Dit gegeven gebruik ik nu zelf in mijn muzieklessen bij het ontwikkelen van het voorstellingsvermogen van mijn deelnemers.

Verder ben ik geïnteresseerd geraakt in de muzikale ontwikkeling in relatie tot de feedback van de muzikale coach. Feedback is een vorm van formatieve beoordeling. Dat idee vormt de kern van het praktijkonderzoek dat ik uitvoer met mijn studiegenoot Ellen Alvares. Feedback speelt een cruciale rol als katalysator in het educatieproces. We onderzoeken op microniveau welke soorten feedback worden gegeven en brengen de inhoud van de feedback in kaart. We leggen vervolgens een relatie tussen feedback en muzikale ontwikkeling. We interviewen experts en maken video-opnames van het geven van feedback op muzikale prestaties.

Met mijn studiegenoot Tilly Nijhof organiseerde ik het artistieke project ‘What to Choose’. Deelnemers van vmbo-school Echnaton en het MBO College Almere werkten in peer-groups onder leiding van een kunstenaar tijdens een workshop op een kunstzinnige locatie. ‘What to Choose’ daagde ze uit om na te denken over zichzelf en over de keuzes die het maken van een kunstwerk of performance met zich meebrengt. Het project was een groot succes en het wordt volgend jaar opnieuw uitgevoerd, grootser van opzet.

Terug naar lijst
Delen