Mini-symposium

Theory and practice concerning innovative approaches to music and dance education in (special) arts education.

De opleiding Docent muziek van het Conservatorium van Amsterdam en de interdisciplinaire master Kunsteducatie van de AHK organiseerden op zaterdag 20 juni 2015 het mini-symposium Theory and practice concerning innovative approaches to music and dance education in (special) arts education.

Op dit symposium werden de laatste ontwikkelingen in theorie en praktijk gepresenteerd op het gebied van kunsteducatie voor kinderen tussen 4 en 12 jaar in het reguliere en het speciaal onderwijs. De projecten die gepresenteerd werden liggen deels op het snijvlak van educatie en therapie of zijn ontwikkeld vanuit nieuwe inzichten over hoe muziek en dans geleerd worden.

Op het symposium was een vijftal sprekers uitgenodigd die zich op de voorhoede bevinden op het gebied van 'embodied practices in music, dance and drama'. Hieronder de videoregistraties hiervan.

Aaltje van Zweden

Luc Nijs

Dirk Monsma

Nicola Shaugnessy

Adam Ockelford

Initiatiefnemers voor deze bijeenkomst waren Melissa Bremmer en Carolien Hermans. Zij zijn als docent verbonden aan beide opleidingen en maken als onderzoekers deel uit van de kenniskring van het lectoraat Kunst- en cultuureducatie van de AHK. Deze dag werd mogelijk gemaakt door Stichting Wim DeMonchy.

Delen