Literatuurlijst

Jaar 1:
Vak: Literatuuronderzoek

Docenten: Derrick Brown en Maarten de Vries
Reader: Literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek

Vak: Kunsteducatief ontwerpen
Docenten: Melissa Bremmer en Emiel Heijnen
Heijnen, E., & Bremmer, M. (2020). Wicked Arts Assignments. Practising Creativity in Contemporary Arts Education. Valiz. ISBN 978-94-92095-75-6 | € 19,90

Vak: Kunstfilosofie
Docent: Jappe Groenendijk
Van den Braembussche, A. A. (2000). Denken over kunst. Een inleiding in de kunstfilosofie. Derde of latere druk. Coutinho
Reader: te koop bij het studiesecretariaat bij aanvang van de opleiding

Jaar 2:
Vak: Empirisch onderzoek
Docenten: Derrick Brown en Maarten de Vries
Boeije, H. (2014). Analyseren in kwalitatief onderzoek. Denken en doen (2e druk). Meppel, Nederland. Boom, € 32,00

Vak: Kunsteducatief project
Docenten: Leontien Lems en Gabriela Acosta Camacho
Kor, R. (2009) Projectmatig werken bij de hand. Handreikingen voor de deeltijd projectleider. (2e druk). Uitgeverij Kluwer. ISBN 978 90 13 06407 0

Delen