Programma

Onderwerpen lessen

De manier van leren in de BIK is interactief en gaat uit van ervaringsleren.

De thema’s zijn:

 • Projecten ontwikkelen vanuit je eigen fascinatie als kunstenaar
 • De didactiek van een workshop
 • Werkvormen in de klas
 • Houding voor de klas
 • Samenwerking met de leerkracht
 • Ontvangen en geven van feedback
 • Filosoferen met kinderen
 • Kijken naar en reflecteren op kunst
 • De praktijk van cultuuronderwijs in het primair onderwijs

In de tweede module werk je aan inhoudelijke verdieping van je eigen kunstaanbod voor scholen en wordt de zakelijke kant van de BIK-praktijk belicht:

 • Inspelen op de vraag van een school
 • Aansluiten op de belevingswereld van kinderen
 • Aansluiten op de culturele omgeving van de school
 • Visie op je meerwaarde als kunstenaar in het primair onderwijs
 • Acquisitie in het primair onderwijs
 • Opbouw van relevant netwerk
 • Offertes en begrotingen maken

Data lesdagen BIK 2024–2025
Lesdagen: maandag van 10:00 tot 16:30 uur

2, 9, 16, 23 september 2024 
7 oktober 
4 november 
11 november 
18 en 19 november: individuele tussenevaluatiegesprekken  
25 november                 
2, 9, 16 december
                   
6, 13 januari 2025 
3, 10, 17 maart                          
14 april  
12, 26 mei 
2 juni 
16 en 17 juni: individuele eindgesprekken 
25 juni: certificaatuitreiking

 

Reken op een tijdsinvestering van twee dagen per week gedurende 28 weken. De studiebelasting bestaat uit: ontwikkelen van projecten, voorbereiden en verslag leggen van de praktijkopdrachten, bijhouden van persoonlijke ontwikkeling in intern portfolio, samenstellen extern portfolio, ontwikkelen van de beroepspraktijk.

De opleiding kent twee officiële momenten waarin de voortgang van het leerproces wordt besproken aan de hand van het portfolio, waarin opdrachten en een verslag van de eigen ontwikkeling is opgenomen. Tevens presenteert de BIK’er zich aan relevante netwerkpartners. Als naar het oordeel van de studieleider en het docententeam aan alle vereisten is voldaan, ontvangt de deelnemer het BIK-certificaat en het CPION-diploma.

De BIK-opleiding is praktijkgericht. Tijdens de opleiding ontwerpt elke deelnemer drie praktijkopdrachten en voert deze uit op verschillende basisscholen. Hiermee ontwikkelt elke deelnemer zijn eigen stijl. De projecten worden op de opleidingsdagen besproken en geëvalueerd. De praktijkopdrachten gaan altijd uit van het eigen kunstenaarschap en sluiten aan op de belevingswereld van kinderen en op ontwikkelingen in het onderwijs. Voor de praktijkopdrachten leg je zelf contact met scholen in je eigen regio. Zo bouw je tijdens de opleiding al aan je netwerk voor de praktijk. Contacten die je aangaat tijdens de BIK, kunnen leiden tot opdrachten na afronding van de opleiding.

De data van uitvoering plan je zelf in overleg met de school. Elke dag is mogelijk, als het maar valt binnen de praktijkperiodes.

Voor het studiejaar 2024-2025 zijn de kosten voor deelname vastgesteld op € 3500,-. Via Cultuur + Ondernemen is het mogelijk voor je opleiding een voordelige lening af te sluiten. Het bedrag kan in termijnen betaald worden.

Tijdens de opleiding leer je om voor de laatste praktijkopdracht met de school te onderhandelen over een vergoeding. Dat levert vaak circa € 500 aan inkomsten op.

Via Werktuig voor Ontwikkeling – PPO (werktuigppo.nl) kun je medefinanciering ontvangen voor een professioneel ontwikkeltraject. PPO staat voor permanente professionele ontwikkeling en is bedoeld voor alle werkenden en werkzoekenden met een relatie tot de culturele en creatieve sectoren.

De lesdagen vinden plaats in het gebouw van de Academie van Bouwkunst. De Academie van Bouwkunst bevindt zich aan het Waterlooplein in een zeventiende-eeuws complex, een hoekpand met belendende pakhuizen. De ingang bevindt zich op nummer 213.

Adres
Waterlooplein 211-213
1011 PG Amsterdam
tel 020-531 8218

 

Delen