The Boys Next Door

The Boys Next Door is een documentaire die zich afspeelt op Startblok Riekerhaven, een woonproject in Amsterdam waar 280 Nederlandse jongeren samenwonen met 280 vluchtelingen. Regisseur Bobbie gaat met haar nieuwe buren Mootie uit Syrië, Meron uit Eritrea en Salihou uit Senegal op zoek naar een manier om -ondanks de cultuurverschillen- toch samen te leven. Dit blijkt niet altijd even makkelijk.

Met deze persoonlijke zoektocht hopen we mensen aan het denken te zetten en over wat er nodig is om tot integratie te komen. We willen niet ter discussie stellen of we wel of niet vluchtelingen moeten opvangen in Nederland, maar wat we moeten doen als ze er eenmaal zijn. Daarin vinden wij het belangrijk dat we de (cultuur)verschillen niet ontkennen maar juist bespreekbaar maken. Kunnen wij een samenleving bouwen waarin plaats is voor iedereen? De opnames van de documentaire hebben plaatsgevonden tussen 1 juli en 31 december 2016. Dit betekent dat wij het proces van samen leven tussen Bobbie en haar buren gedurende zes maanden op de voet hebben gevolgd. De lange opnameperiode is niet gebruikelijk op de Filmacademie, maar wij hebben ons hiervoor hard gemaakt omdat dit de enige manier was hoe we echte ontwikkeling konden laten zien en daarmee een eerlijk verhaal vertellen. In de zes maanden ontstond er diepgang in de relaMes met de personages en groeide het vertrouwen waardoor we heel dichtbij konden komen.

Wij voelden een grote urgentie om deze film te maken. Maar het maken van de film was nooit het einddoel. Als maatschappelijk geëngageerde filmmakers willen wij met ons werk iets duurzaams bijdragen aan de samenleving. Dat is voor ons altijd het uitgangspunt. Onze ambitie is dan ook om de film in te zeVen als educatief materiaal in het gesprek rond huisvesting van statushouders. Op dit moment wordt deze ambitie al volop verwezenlijkt in samenwerking met verschillende partijen die hun interesse hebben getoond. Zo zijn de Gemeente Amsterdam, wooncorporaMes De Key, Eigen Haard, de Alliantie en Startblok Riekerhaven betrokken. Allemaal hebben ze de film gezien, waren erdoor geroerd en gebruiken nu de bevindingen uit de film voor het ontwikkelen van nieuwe soortgelijke woonprojecten.

Aanbevelingen

Anita Smit, Studieleider Productie:The Boys Next Door is een film over idealisme, cultuurverschillen, vooroordelen en integratie. Een verhaal met thema’s waar de laatste tijd veel over gesproken en te zien is geweest, maar nu met een invalshoek die we nog niet kennen. Een participerende documentaire waarin regisseur Bobbie met haar nieuwe buren, die onlangs een verblijfsvergunning hebben gekregen, op zoek gaat naar een manier om ondanks de cultuurverschillen toch samen te leven. Welke verschillende normen en waarde kom je tegen? Welk daarvan gaan hand in hand en welke zullen botsen? Een maatschappelijk betrokken verhaal met urgentie. Gebleken is dat de film omarmt wordt door organisaties die bezig zijn met integratie in binnen- en buitenland. Zowel festivals als ondernemingen die zich inzetten voor integratie willen de film graag gebruiken als voorlichtingsmiddel. Het is een inspiratie en motivatie voor de mensen die zich hiervoor inzetten, daarnaast wordt het gezien als een communicatiemiddel om aan de buitenwereld te laten zien wat de situatie nu echt inhoudt. Hieruit blijkt naar mijn idee dan ook de maatschappelijke toegevoegde waarde van de film.

Valérie Schuit, Viewpoint crossmedia productions: De glamourshows die het afstudeerwerk zijn gaan omringen staan wat mij betreft in schril contrast met het aandacht vragen voor en bespreken van de kwaliteit ervan. De Eindwerkprijs spreekt zich uit over het belang van het verbinding maken met de buitenwereld. Dat is precies waar het voor mij om gaat. Het is daarom dat ik the boys next door van harte bij u aanbeveel. Omdat de jonge makers onbevangen en oprecht durven luisteren en doen, een kwetsbaarheid die nodig is om de dynamiek in de maatschappij te veranderen. Dat is wat me raakt, waar ik me in herken en wat me bemoedigt.

Een project van:

Delen