Kunsteducatief project

In de module Kunsteducatief Project gaat de student als projectleider een kunsteducatief project ontwerpen, uitvoeren, evalueren en presenteren. Binnen vier themalijnen – visievorming, strategische vaardigheden, projectmanagement en artistieke en kunsteducatieve kwaliteit – wordt de student begeleid en voorzien van alle kennis die nodig is om een kunsteducatief project succesvol uit te voeren.  

Het project wordt uitgevoerd voor een externe opdrachtgever (school, kunsteducatieve of sociale instelling, e.d.) in de periode januari-april van het lopende studiejaar. De student leert in deze module om als projectleider een 360-graden-blik op zijn project te werpen en de interne en externe factoren die erop van invloed zijn te onderscheiden en in te zetten ten gunste van de kwaliteit en beoogde resultaten. Na deze module is de student in staat om vanuit een holistische blik naar de ontwikkeling en uitvoering van zijn project te kijken en heeft een helder beeld van een mogelijke doorontwikkeling en/of schaalvergroting van het project.

Omvang: 12ECTS

Bekijk hieronder een aantal van de kunsteducatieve projecten van afgelopen jaren.

Delen