Studiefinanciering

Wanneer je een voltijdse studie volgt, de Nederlandse nationaliteit hebt, ingeschreven bent en woont op een adres in het bevolkingsregister (GBA) kun je studiefinanciering aanvragen. Je kunt dit uiterlijk in laten gaan op de eerste dag van de maand waarin je dertig wordt. Na je dertigste loopt de studiefinanciering gewoon door zolang je ingeschreven staat. Bovenop de basisbeurs kun je recht hebben op een aanvullende beurs.

Je studiefinanciering en de bijbehorende Studenten OV-chipkaart vraag je aan via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op duo.nl. Je kunt je studiefinanciering ook tegelijkertijd met je inschrijving in Studielink aanvragen via Studielink.

Lening of gift

De studiefinanciering is een lening, die na je studie binnen 35 jaar terugbetaald moet worden. Je studentenreisproduct en eventuele aanvullende beurs worden wel omgezet in een gift, als je binnen tien jaar je diploma haalt.

Je krijgt voor een 4-jarige hbo- of universitaire studie in totaal 7 jaar studiefinanciering. Een aanvullende beurs is alleen de eerste 4 jaar mogelijk. Het studentenreisproduct krijg je de eerste 5 jaar. Voor opleidingen die langer duren dan 4 jaar kun je langer studiefinanciering krijgen. Je moet al je studiefinanciering binnen 10 jaar opgebruiken.

1 februari-regeling

Wanneer je voor het eerst studiefinanciering voor hbo of universiteit ontvangt en je in dat eerste jaar vóór 1 februari je studiefinanciering stopt, worden je studentenreisproduct en aanvullende beurs mogelijk een gift. Voorwaarde is dat je in datzelfde studiejaar geen studiefinanciering meer aanvraagt voor een opleiding aan hbo of universiteit en binnen tien jaar afstudeert.

Collegegeldkrediet

Als je recht hebt op studiefinanciering, heb je ook recht op de speciale lening om je collegegeld mee te betalen. Deze lening wordt ‘collegegeldkrediet’ genoemd. Voldoe je niet aan de nationaliteitsvoorwaarden voor studiefinanciering? Dan kun je toch collegegeldkrediet krijgen als je uit een EU/EER-land komt.
Kijk voor meer informatie op duo.nl.

Levenlanglerenkrediet

Heb je geen recht (meer) op reguliere studiefinanciering (lening, aanvullende beurs en reisproduct) en ben je niet ouder dan 55 jaar, dan kun je onder bepaalde voorwaarden vanaf het studiejaar 2017-2018 geld lenen om het collegegeld te betalen. Dit heet het levenlanglerenkrediet. Kijk voor meer informatie op duo.nl.

Uitschrijven

Als je je uitschrijft heb je geen recht meer op studiefinanciering. Je moet altijd zelf je studiefinanciering stopzetten en je studentenreisproduct omzetten naar een gewone OV-chipkaart. Kijk voor meer informatie op duo.nl.

Sociaal leenstelsel

Op 28 mei 2014 is een akkoord bereikt over de hervorming van de studiefinanciering tot een sociaal leenstelsel. Studiefinanciering heet nu studievoorschot. Dit geldt voor alle studenten die op of na 1 september 2015 met een bachelor- of masteropleiding gestart zijn.
Meer informatie op startstuderen.nl

Delen
 

Vragen?

Neem contact op met je studentendecaan