Het lectorenplatform ‘Onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie’ organiseert op donderdag 18 november 2021 de hybride slotconferentie over crossovers in onderwijs, kunst, wetenschap en technologie. Verschillende sprekers geven een presentatie over ArtsSciences praktijken in verschillende educatieve contexten. Daarnaast presenteert het lectorenplatform haar onderzoeksagenda en de vernieuwde website met nieuwe ArtsSciences lessen voor PO en VO én actuele bronnen uit de hedendaagse ArtsSciences praktijk.

Voor wie?

De conferentie is bedoeld voor docenten, kunstenaars, culturele instellingen, techniekplatforms, onderzoekers, opleiders, (master)studenten - iedereen die geïnteresseerd is in onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie.

Programma

Lezingen - Online

10.00   Opening door Hanno van Keulen (lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding, Windesheim Flevoland)

10.15   Lezing Andrea Bandelli, directeur Science Gallery International

10.45   Presentatie artikel Robin van den Akker, directeur Erasmus Center for Liberal Arts and Sciences

11.15   Pauze

11.30   Best practices; Lectoraat KunsteducatieAnouk Wipprecht, Waag ism Stichting Technasium, Wijs met Techniek, Cibap, Jenny van den Broeke

12.00   Afsluiting door Emiel Heijnen, Melissa Bremmer (lectorenplatform OKWT) en Anne Nigten (Centre of Expertise, AHK)

Workshops op verschillende locaties: Marineterrein Amsterdam, Zwolle & online

13:30   Workshops

  • ArtsSciences Unlocked: Kunst, wetenschap en technologie voor jongeren met autisme, door Melissa Bremmer, Emiel Heijnen, Sanne Kersten en Arida Bandringa (locatie: Marineterrein Amsterdam)
  • Toekomst van AI, door Nienke Hoekstra (Waag) en Anne Schellekens (locatie: Marineterrein Amsterdam)
  • Ethische reflectie over de impact van techniek, door Wouter Eggink (Universiteit Twente), Steven Dorrestijn (Saxion), Karin van der Heijden (Saxion) en Ilse Ouwens, Cibap (locatie: Cibap in Zwolle)
  • Anouk Wipprecht (online)
  • Building a VR empathy machine door Xiomara Vado Soto en Jenny van den Broeke (locatie: Marineterrein Amsterdam)

15.30   Afsluiting op locatie en online, presentatie onderzoeksagenda en website en borrel (op de verschillende locaties, ovb coronamaatregelen)

Workshops

ArtsSciences Unlocked: Kunst, wetenschap en technologie voor jongeren met autisme

Bij de inhoud van het kunstonderwijs in het PO en VO ligt vaak de nadruk op zelfexpressie en het verbeelden van gevoelens. Daardoor wordt er een beroep gedaan op precies die vaardigheden die bij leerlingen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) vaak minder goed zijn ontwikkeld. Onderwijs- en zorgorganisaties die (uitgevallen) leerlingen met ASS ondersteunen, zoeken dan ook naar een meer passend kunstaanbod voor deze leerlingen. ArtsSciences onderwijs, opererend op het snijvlak van kunst, wetenschap en techniek, zou beter kunnen aansluiten bij leerlingen met ASS. Artssciences onderwijs gaat namelijk meer uit van oplossingsgerichte, systematische en technisch georiënteerde manieren van denken en werken.

Deze workshop bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over het ontwerponderzoek ArtsSciences Unlocked waarin we ontwerpprincipes ontwikkelden voor ArtsSciences-onderwijs, afgestemd op de wensen en mogelijkheden van jongeren met autisme. In het tweede deel van de workshop ga je zelf aan de slag met een systematische georiënteerde kunstopdracht.

De Toekomst van AI - De Waag
Artificial Intelligence (AI) wordt gezien als een van de belangrijkste technologieën van de nabije toekomst. Door media aandacht en initiatieven als De Nationale AI cursus, wordt steeds meer tastbaar en begrijpelijk. AI is echter alles behalve feilloos. AI bestaat uit door mensen geschreven code, veelal ontwikkeld voor en door commerciële bedrijven, en is dus niet neutraal of zonder een agenda. 

Deze 2 uur durende workshop is een hands-on kennismaking met kunstmatige intelligentie (AI) en verkenning van de mogelijkheden om hier zelf in de klas mee te werken. Aan de hand van disruptieve voorbeelden uit de kunst en wetenschap, verkennen we urgente vraagstukken rondom Artificial Intelligence die nu of in de nabije toekomst gaan spelen. Door zelf een prototype te maken en hierop te reflecteren, werpen we een kritische blik op de ontwikkeling van deze technologie. 
 
Tijdens deze workshop leer je:

  • Wat AI is en welke urgente vraagstukken er spelen.
  • Hoe leerlingen een kritische houding kunnen ontwikkelen ten opzichte van technologie. 
  • Hoe je op je eigen school Artificial Intelligence kan koppelen aan projecten.

Ethische reflectie over de impact van techniek - cibap
Met techniek is steeds meer mogelijk, maar willen we met techniek ook alles oplossen? En welke impact heeft techniek eigenlijk op ons leven? Deze ethische reflectie op de impact van techniek wint snel terrein, en wordt versneld door uitdagingen als corona en discussies over big data en privacy. “Techniek moet geen doel op zich zijn, maar een middel waarvan je de inzet altijd kritisch moet blijven bevragen. Dat is precies de houding die we bij de studenten teweeg willen brengen door hen al tijdens hun opleiding vaardigheden aan te leren om ethisch te kunnen reflecteren op de impact van techniek op mensen.

In deze workshop gaan we aan de slag met praktische tools om te leren reflecteren over de impact van techniek.

Building a VR empathy machine
Hoe kom je dichterbij het ik-perspectief van de ander als het vermogen om je in te leven stopt?
Donderdag 18 november dagen Xiomara Vado Soto, agoog en hulpverlener en Jenny van den Broeke, regisseur en docent, je uit om je in te leven in een perspectief dat waarschijnlijk ver van je af staat. Je gaat aan de slag met het maken van schetsen voor 360 graden werk waarin de bezoeker in de schoenen van een dader van high impact crime stapt: inbraak of straatroof. Hoe kunnen we vanuit dit perspectief tot sterker beleid en tot preventie komen?
We hebben twee uur de tijd om te onderzoeken hoe Virtual Reality bij kan dragen aan het vergroten van empathie. De processtappen om een VR installatie te ontwerpen, gebruiken we om de stap te zetten van de looking at-positie naar het being it-perspectief. Zo onderzoeken we hoe de empathy gap te verkleinen en het ik-perspectief van de dader als uitgangspunt te nemen.

 

 

Delen