Het Art & Society-programma

Eind 2020 zijn de eerste deelnemers van het Art & Society postgraduate honoursprogramma gestart in de AHK Culture Club op het Marineterrein. Zeven net afgestudeerde AHK-studenten kregen binnen een piloteditie de komende maanden de kans om hun eigen transdisciplinaire maakpraktijk te starten. Het Art & Society-programma is ontwikkeld door Denise Harleman en Matthijs ten Berge, mede-oprichter van de AHK Culture Club.  

Het was een breed gedragen wens binnen de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten om AHK-studenten, die over de grenzen van hun eigen discipline werken, na hun afstuderen nog enige tijd te kunnen begeleiden. De start van een transdisciplinaire maakpraktijk brengt immers extra uitdagingen met zich mee, maar biedt tegelijkertijd ook veel kansen. Voor de nieuwe makers, die de kans vergroten een financieel gezonde praktijk op te bouwen door over grenzen van disciplines en sectoren heen te kijken en door zich te verbinden aan vragen die leven in de maatschappij. Maar ook voor de AHK die hiervan kan leren. Het Art & Society-programma biedt zo geselecteerde net afgestudeerden vanuit alle academies van de AHK de extra mogelijkheid zich in negen maanden verder te ontwikkelen. Ze krijgen de kans een netwerk op te bouwen, samen te werken aan vraagstukken die zij in hun praktijk willen adresseren en delen hun opgedane kennis als parttime docent direct met de AHK-academie.

Over de grenzen van de eigen discipline
‘’Met het Art & Society-programma willen wij de kracht van startende makers versterken en hen begeleiden bij het zelf ontwikkelen van kennis en inzichten die noodzakelijk zijn voor het opzetten van een  duurzame werkpraktijk’’, zo vertelt Denise Harleman. Of hun periode in het programma nu leidt tot een nieuw project, tot financiering of tot een bepaalde bedrijfsvorm staat hen daarin helemaal vrij. Het programma is een soort lab waarin deelnemers onderzoeken hoe ze hun eigen behoeftes kunnen faciliteren en vormgeven en hun netwerk kunnen vergroten. Daarbij kijken de deelnemers over de grenzen van hun eigen discipline en maken zij gebruik van verschillende technieken, zoals bijvoorbeeld VR of AI.

Toekomstige dromen
Na twee intensieve pilotjaren van het Art & Society programma is besloten om in 2023 niet te starten met een nieuw team. De focus op een interdisciplinaire maakpraktijk en op kunstgedreven verandering blijft onverminderd waardevol. De komende tijd wordt in overleg met het College van Bestuur en de academies nader onderzocht hoe de Culture Club op dat vlak van bredere betekenis kan zijn binnen het AHK kunstvakonderwijs. Daarnaast biedt de relatie tussen art, tech & science zoals deze op het Marineterrein is te vinden met AMS Institute en Codam, een interdisciplinair krachtenveld dat van waarde kan zijn voor een nieuwe generatie kunstenaars en cultuurmakers.

Matthijs ten Berge was zeven jaar directeur van de Amsterdam Creative Industries Network (inmiddels COECI), het Centre of Expertise voor creatieve industrie en digitale technologie waarin de AHK samenwerkt met o.a. de HvA en de Rietveld Academie.  Eerder bedacht en ontwikkelde hij stedelijke onderwijs en kennisplatformen als de Knowledge Mile en Campus Amsterdam. Ook werkte hij als filmproducent en lichtontwerper waarvoor hij meerdere malen werd beloond met o.a. een Dutch Design Award en een nominatie voor een Gouden Palm voor beste korte film. Naast zijn werk voor de AHK Culture Club en het Art & Society-programma werkt hij in opdracht van het College van Bestuur mee aan de plannen van de AHK op het Marineterrein. 

Denise Harleman is naast haar rol als ontwikkelaar van het Art & Society-programma verbonden aan de AHK als docent aan de master Kunsteducatie, de master DAS Creative Producing en een aantal bachelor opleidingen van de Academie van Theater en Dans. Eerder was Harleman onder andere zakelijk directeur bij theatergezelschap Zina van Adelheid Roosen. Gefascineerd door de kracht van kunst in transitieprocessen en de noodzaak tot nieuwe vormen van gedachtenuitwisselingen neemt ze vanuit haar onderneming FUTURABILITY zelf initiatieven, waaronder Collectief Kapitaal, een experiment van een door burgers gefinancierd basisinkomen.

Meer over het Art & Society-programma

Delen