Lectoraat Kunst- en cultuureducatie presenteert onderzoek 'Muziekles is anders'

Gepubliceerd op

Tijdens de conferentie 'Muziek Talent Express onderzocht' presenteerden het lectoraat Kunst- en cultuureducatie en Aslan Muziekcentrum zaterdag 16 november 2013 'Muziekles is anders', een publicatie over samenhangende muziekeducatie voor het basisonderwijs.

Muziekdocenten en onderzoekers Jos Herfs en Ellen Hoek deden onder leiding van lector Folkert Haanstra monitoring- en evaluatieonderzoek naar de doorlopende leerlijn Muziek Talent Express (MTE), die in 2010 door Aslan in zestien Amsterdamse basisscholen werd geïntroduceerd.

Muziek Talent Express is gebaseerd op principes van activerende muziekeducatie en intercultureel onderwijs. Ruim 3000 leerlingen uit Amsterdam West en Nieuw-West krijgen wekelijks muziekonderwijs van muziekdocenten die werken volgens de door Aslan ontwikkelde doorlopende leerlijn met systematische inhoud en werkvormen voor alle groepen van de basisschool. Aslan wil hiermee voor kinderen vanaf de kleutertijd een inspirerende en levendige muzikale omgeving creëren, die niet allen de muzikale, maar ook de sociale, culturele en cognitieve ontwikkeling bevordert.

Volgens Folkert Haanstra ligt aan dit onderzoek 'de terechte wens tot een minder vrijblijvende en kwalitatief betere invulling van de kunsteducatie' ten grondslag. In het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit wordt in ruim vijftig plaatsen in Nederland (waaronder Amsterdam) koortsachtig gewerkt aan leerlijnen en leerplanvernieuwing. Haanstra: 'Muziek is hierbij voorloper en muziek heeft de afgelopen jaren ook speciale beleidsaandacht en bijbehorende gelden gekregen, zowel landelijk als van de gemeente Amsterdam. Muziekcentrum Aslan heeft de geboden kansen ten volle benut.’

In Muziekles is anders concluderen Herfs en Van Hoek dat de praktijk uitwijst dat de aanpak van Aslan succesvol is. De aanpak zorgt voor een hoogwaardige invulling van muziekeducatie, waarbij rekening wordt gehouden met specifieke wensen en de sociale omgeving van de school. Op basis van tussentijdse rapportages zijn de activiteiten regelmatig bijgesteld. De sleutelrol in het project is volgens de onderzoekers toebedeeld aan de musicus/vakdocent, die als rolmodel en inspiratiebron fungeert. Leven Aslan, directeur van Aslan Muziekcentrum, zegt tevreden te zijn dat scholen positief zijn over het product en de dienstverlening van Aslan en dat leerlingen klaarblijkelijk baat hebben bij deze aanpak. Voor hem  blijft voortzetting en verdere ontwikkeling van Muziek Talent Express kernactiviteit. ‘We zijn trots dat we MTE dit jaar hebben uitgebreid naar 22 scholen en hopen dat onze ervaring aan de hele sector ten goede zal komen’, aldus Aslan.

Haanstra is optimistisch dat op de opgedane kennis kan worden voortgebouwd nu Aslan Muziekcentrum zijn deel gaat bijdragen aan het basispakket cultuureducatie van de gemeente Amsterdam. Aslan en het lectoraat zullen zich inspannen om ook de komende jaren evaluatieonderzoek te blijven verrichten naar de verdere ontwikkeling van de Muziek Talent Express.

Het onderzoek kwam mede tot stand door een subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie.
Bekijk Muziekles is anders online en bestel de publicatie

Lees verder
lectoraat Kunst- en cultuureducatie
opleiding Docent muziek

foto's: Matthijs Koster

Delen