Research Profile

Nieuw thematisch samenwerkingsprogramma AHK

Lectoraten bouwen aan meer verbindingen in 2023-2025

In 2020 heeft de AHK een gemeenschappelijk onderzoeksprofiel vastgesteld: Engagement through Critical Creative Practice’. Na de pandemie hebben de lectoraten van de AHK dit profiel omarmd en bij tal van gelegenheden samengewerkt. Eind 2022 werden de lectoren door het College van Bestuur van de AHK uitgenodigd om nieuwe manieren te bedenken om samenwerking te bevorderen. Wat daaruit voortkwam is een thematisch samenwerkingsprogramma (Thematic Collaboration Programme, TCP).  

De lectoren vormen een TCP-commissie en hebben een gezamenlijk belang om onderzoek te doen in relatie tot drie thema's: 

  • Regeneratie en klimaat (Regeneration and Climate) 
  • Maatschappelijke betrokkenheid (Social Engagement) 
  • Manieren van weten (Ways of Knowing) 

De thema's geven gedeelde, overlappende prioriteiten aan en geven focus aan het gezamenlijke programma. Klimaatkwesties kunnen bijvoorbeeld duidelijk niet los worden gezien van sociale rechtvaardigheid en inclusie. Het doel is vooral om de thema's te gebruiken om onderzoeksruimtes te creëren waarin de complexiteit en onderlinge verbondenheid van klimaat, maatschappij en kennis in kunst en cultuur samen kunnen worden onderzocht. Het TCP biedt lectoren en de bredere onderzoeksgemeenschap van de AHK de mogelijkheid om zich met deze thema's bezig te houden en zo een gezamenlijk begrip van deze thema's te ontwikkelen.  

Het programma is formeel van start gegaan op 1 juli 2023 en heeft een looptijd van twee jaar. Meer weten over de plannen en ideeën van het thematisch onderzoek? Neem contact op met een van de lectoren of TCP secretaris Jonathan Even-Zohar (j.even-zohar@ahk.nl). 

 

Lectoraten

 

Publicaties

 

Projecten

 

Praktijkgericht onderzoek

Delen