Organisatiestructuur

De hogeschool heeft een organisatiestructuur die recht doet aan de eigenheid en uniciteit van de verschillende academies; deels voortkomend uit de verschillende aard van de kunst- en cultuurdisciplines waarvoor zij opleiden en de consequenties daarvan voor de inrichting van het onderwijs en deels voortkomend uit de zeer van elkaar verschillende ontstaansgeschiedenissen. Doordat de academies zich in eerste instantie zelf verhouden tot de huidige en toekomstige studenten, tot de afgestudeerden, tot de (gast-)docenten en tot de beroepspraktijk is er een sterke binding tussen deze groepen en de onderwijsorganisatie en kan deze alert reageren op nieuwe ontwikkelingen.

Delen