De Branchecode Goed Bestuur van de Vereniging Hogescholen legt belangrijke spelregels vast voor bestuur en toezicht van hogescholen in Nederland. Het College van Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten conformeert zich aan de code.

 

Reglementen

Download hier

Bezoldiging Raad van Toezicht 2023

Naam Honorering
J.A. Bruijn € 14.273
H. Pijlman € 7.136
P. van Maanen € 2.379
T. Monzón € 2.379
E.J.F.B. van Huis € 9.515
C. Menso € 9.515
A. Kortzorg € 9.515
Totaal€ 54.712

Bezoldiging College van Bestuur 2023

Naam Tijdvak Salaris Onkostenvergoeding Pensioenpremie werkgever Bezoldiging
L. Verveld 1-1-2023 t/m 28-2-2023 € 29.752 € 0,00 € 3.732 € 33.484
A. Lekkerkerker 1-1-2023 t/m 31-12-2023 € 140.278 € 0,00 € 21.268 € 161.546
D. van Traa 1-4-2023 t/m 31-12-2023 € 109.488 € 0,00 € 16.779 € 126.267

Gedeclareerde kosten College van Bestuur 2023

Hieronder zijn de bedragen opgenomen van uitgaven op declaratiebasis door de leden van het College van Bestuur. Er is hiervoor gebruikgemaakt van het door de Vereniging Hogescholen aanbevolen format, gebaseerd op het model van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Naam Representatie Reis/verblijf binnenland Reis/verblijf buitenland Overig Totaal
L. Verveld € 424 € 261 € 0 € 321 € 1.006
A. Lekkerkerker € 972 € 1.615 € 2.290 € 144 € 5.021
D. van Traa € 816 € 309 € 0 € 25 € 1.150
Gezamenlijk € 0 € 0 € 0 € 812 € 812
Totaal€2.213€ 2.186€ 2.290€ 1.302€ 7.991
Delen