De Branchecode Goed Bestuur van de Vereniging Hogescholen legt belangrijke spelregels vast voor bestuur en toezicht van hogescholen in Nederland. Het College van Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten conformeert zich aan de code.

 

Reglementen

Download hier

Bezoldiging Raad van Toezicht

Naam Honorering 2017
J.A. Bruijn € 10.693
N. de Klerk € 7.672
M. Kloos € 1.250
G. ter Horst € 7.500
E.W. Veen € 5.000
P. van Maanen € 7.579
T. Monzón € 7.500
E.J.F.B. van Huis € 4.404
Totaal€ 51.598

Bezoldiging College van Bestuur

Naam Tijdvak Salaris Onkosten-vergoeding Pensioenpremie werkgever Bezoldiging
L. Verveld 1-1-2017 t/m 31-12-2017 € 132.800 € 0,00 € 17.259 € 150.059
B.M. Kievits 1-1-2017 t/m 31-12-2017 € 117.805 € 0,00 € 16.823 € 134.628

Gedeclareerde kosten College van Bestuur 2017

Hieronder zijn de bedragen opgenomen van uitgaven op declaratiebasis door de leden van het College van Bestuur. Er is hiervoor gebruikgemaakt van het door de Vereniging Hogescholen aanbevolen format, gebaseerd op het model van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Naam Representatie Reis/verblijf binnenland Reis/verblijf buitenland Overig Totaal
L. Verveld € 2.898 € 1.079 € 6.299 € 765 € 11.041
B.M. Kievits € 1.823 € 302 € 3.085 € 619 € 5.829
Totaal€4.721€ 1.381€ 9.384€ 1.384€ 16.870
Delen