De Branchecode Goed Bestuur van de Vereniging Hogescholen legt belangrijke spelregels vast voor bestuur en toezicht van hogescholen in Nederland. Het College van Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten conformeert zich aan de code.

 

Reglementen

Download hier

Bezoldiging Raad van Toezicht 2022

Naam Honorering
J.A. Bruijn € 13.860
G. ter Horst € 6.930
P. van Maanen € 9.240
T. Monzón € 9.240
E.J.F.B. van Huis € 9.240
C. Menso € 9.240
A. Kortzorg € 9.240
Totaal€ 66.990

Bezoldiging College van Bestuur 2022

Naam Tijdvak Salaris Onkostenvergoeding Pensioenpremie werkgever Bezoldiging
L. Verveld 1-1-2020 t/m 31-12-2020 € 143.761 € 0,00 € 22.709 € 166.470
A. Lekkerkerker 1-1-2020 t/m 31-12-2020 € 141.709 € 0,00 € 22.640 € 164.349

Gedeclareerde kosten College van Bestuur 2022

Hieronder zijn de bedragen opgenomen van uitgaven op declaratiebasis door de leden van het College van Bestuur. Er is hiervoor gebruikgemaakt van het door de Vereniging Hogescholen aanbevolen format, gebaseerd op het model van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Naam Representatie Reis/verblijf binnenland Reis/verblijf buitenland Overig Totaal
L. Verveld € 863 € 934 € 1.527 € 3.597 € 6.921
A. Lekkerkerker € 721 € 774 € 731 € 2.145 € 4.371
Gezamenlijk € 428 € 0 € 135 € 1.646 € 2.209
Totaal€2.012€ 1.708€ 2.393€ 7.388€13.501
Delen