Erasmusbeurs

Het Erasmus+ programma van de Europese Commissie stimuleert studentenuitwisselingen tussen Europese instellingen in het hoger onderwijs. Dit gebeurt via het aanbieden van beurzen. Heb je je propedeuse gehaald? Dan kan je een aanvraag doen voor een Erasmusbeurs voor het doen van een studie of stage binnen de EU. Voor zowel een studie- als een stageperiode geldt een minimum van twee maanden tot een maximum van een jaar. De Erasmusbeurs is voor studenten van alle nationaliteiten.

Aanvullende financiering
Naast de Erasmusbeurs zijn er aanvullende financieringsmogelijkheden zoals:

  • Erasmus top-up beurs;
  • ‘Green Erasmus’ (een tegemoetkoming voor duurzaam reizen);
  • Een vergoeding voor een intensieve taalcursus voorafgaand aan de uitwisseling;
  • Extra vergoeding voor studenten met een functiebeperking.


Voorwaarde voor studie-uitwisseling
Jouw opleiding dient een bilaterale overeenkomst te hebben met de Europese onderwijsinstelling waar je naartoe wenst te gaan. De AHK heeft met meer dan 100 Europese onderwijsinstellingen zo’n uitwisselingscontract. Informeer van tevoren bij de coördinator internationalisering van je opleiding om je buitenlandse studieplannen voor te leggen en om te checken of er een bilaterale overeenkomst is.  

“Ik heb gebruik kunnen maken van de Erasmus+ beurs voor mijn stage in Denemarken. Het is een verrijking om jezelf in een nieuwe omgeving te begeven, de taal te leren en je horizon te verbreden.”
Laurens Vermeulen (student Nederlandse Filmacademie)

Uitwisseling voor stage
De AHK heeft met diverse Europese organisaties contacten voor stages voor haar studenten. Studenten dienen van tevoren te informeren bij de coördinator internationalisering of de stageplek en de leerovereenkomst (learning agreement for placement) zijn goedgekeurd door de opleiding. Je dient je aanvraag minimaal twee maanden voor vertrek in. 

Stage in het buitenland aansluitend op je afstuderen
Vanaf Call 2024/2025 (vanaf juni 2024) vervalt de mogelijkheid voor bijna-afstudeerden om een stagebeurs aan te vragen aansluitend op je afstuderen. 

Hoe hoog is een Erasmusbeurs?
Je beursbedrag wordt bepaald door het aantal dagen dat je op uitwisseling gaat en je bestemming. In dit overzicht vind je hoe hoog een Erasmusbeurs per maand is voor studie of stage per landengroep.

Hoe kan je je aanmelden voor een Erasmusbeurs?
Neem eerst contact op met jouw studieleider voor goedkeuring van je plannen. Na goedkeuring meld je je bij de coördinator internationalisering van je academie om te kijken of jouw plannen aan de Erasmusvoorwaarden voldoen. 

Wees op tijd!
Let op dat je ruim op tijd je aanvraag indient bij een studie-uitwisseling. Om bijvoorbeeld in het studiejaar 2024/2025 in aanmerking te komen voor een Erasmusbeurs voor studie-uitwisseling, moet je uiterlijk vóór februari 2024 je plannen aangeven bij de coördinator internationalisering. Dit komt omdat de meeste EU-onderwijsinstellingen elk jaar maar een paar Erasmus-uitwisselingsplaatsen hebben en hun aanmeldingsdeadline is vaak rond 1 maart. Bij een stage-uitwisseling dien je je aanvraag tenminste twee maanden voor vertrek in. 

Studie-uitwisseling of stage langer dan 200 dagen
De meeste Erasmusuitwisselingen duren een semester of korter. Maar soms kan een buitenlandperiode via Erasmus langer dan zeven maanden duren. De AHK heeft als beleid om de Erasmusbeurzen zo gelijk mogelijk te verdelen over de aanvragers. Daarom garandeert de AHK voor studies of stages die langer dan 200 dagen duren, een Erasmus-toekenning voor de eerste 200 dagen. Bij voldoende budget krijg je uiterlijk in de vierde maand van de uitwisseling bericht of je over de resterende uitwisselingperiode na 200 dagen een beurstoekenning krijgt.

Delen