Erasmus-beurs

Het Erasmus+-programma van de Europese Commissie stimuleert studentenuitwisselingen tussen Europese instellingen in het hoger onderwijs. Dit gebeurt via het aanbieden van subsidies. Studenten die hun propedeuse hebben gehaald komen één keer tijdens hun studie in aanmerking voor een toekenning voor een studie of stage binnen de EU. Voor een studieperiode geldt het minimum van drie maanden tot maximaal een jaar. Een stageperiode duurt minimaal twee maanden tot maximaal een jaar. Studenten van alle nationaliteiten komen in aanmerking voor een Erasmus-beurs.

Aanvullende financiering zoals Erasmus top-up beurs
Wist je dat je naast je Erasmus-uitwisselingsbeurs ook aanvullende vergoeding kunt aanvragen? Zoals een Erasmus top-up beurs, ‘Erasmus goes Green’ (een tegemoetkoming voor duurzaam reizen), een vergoeding voor een intensieve taalcursus voorafgaand aan de uitwisseling en extra vergoeding voor studenten met een functiebeperking. Meer informatie over aanvullende financieringsmogelijkheden

Uitwisseling voor studie
Jouw opleiding dient een bilaterale overeenkomst te hebben met de Europese instelling waarmee een uitwisseling wordt aangegaan. De AHK heeft met meer dan 80 Europese onderwijsinstellingen een uitwisselingscontract. Informeer van tevoren bij de coördinator internationalisering van je opleiding om je buitenlandse studieplannen voor te leggen.

“Ik heb gebruik kunnen maken van de Erasmus+-beurs voor mijn stage in Denemarken. Het is een verrijking om jezelf in een nieuwe omgeving te begeven, de taal te leren en je horizon te verbreden.”
Laurens Vermeulen (student Nederlandse Filmacademie)

Uitwisseling voor stage
De AHK heeft met tal van Europese organisaties contacten voor stages voor haar studenten. Studenten dienen van tevoren te informeren bij de coördinator internationalisering of de stageplek en de leerovereenkomst (learning agreement for placement) zijn goedgekeurd door de opleiding.

Stage in het buitenland aansluitend op je afstuderen
Het Erasmus-programma biedt studenten de mogelijkheid een stagebeurs aan te vragen voor een stageperiode die direct aansluitend op het afstuderen aanvangt. De stageperiode is minimaal twee maanden tot maximaal een jaar. Deze stagebeurs voor na het afstuderen moet je aanvragen terwijl je nog studeert aan de AHK.

Hoe kun je je aanmelden voor een Erasmus-beurs?
Neem eerst contact op met jouw hoofdvakdocent of studieleider voor goedkeuring van je plannen. Na goedkeuring meld je je bij de coördinator internationalisering van je academie om te kijken of jouw reis aan de Erasmus-voorwaarden voldoet.

Let op dat je ruim op tijd je aanvraag indient bij een studie-uitwisseling. Om bijvoorbeeld in het studiejaar 2019-2020 in aanmerking te komen voor een beurs voor een Erasmus-studie-uitwisseling, moet je uiterlijk vóór februari 2019 je plannen aangeven bij de coördinator internationalisering. Dit heeft ermee te maken dat sommige EU-onderwijsinstellingen jaarlijks slechts enkele Erasmus-uitwisselingsplaatsen ter beschikking stellen. Je krijgt een uitnodiging voor het tekenen van het Erasmus-contract wanneer je uitwisseling wordt goedgekeurd vanuit de opleiding.

Om budgettaire redenen kan de AHK voor studies of stages die langer dan 200 dagen duren, slechts een Erasmus-toekenning garanderen voor de eerste 200 dagen. Bij voldoende budget krijg je uiterlijk in de vierde maand van de uitwisseling bericht of je over de uitwisselingperiode na 200 dagen een beurstoekenning krijgt.

Meer informatie Erasmus+-programma
Meer informatie AHK's Erasmus Charter en AHK's Erasmus Policy Statement

Delen