Aanvullende financieringsmogelijkheden binnen Erasmus+

Binnen het Erasmus-programma zijn er nieuwe financieringsmogelijkheden bijgekomen voor studenten. Deze financieringsmogelijkheden vraag je direct aan bij de AHK Erasmus-programmabeheerder Kam Wai Kui (kamwai.kui@ahk.nl).

Erasmus top-up beurs
Ben je geïnteresseerd in een studie-uitwisseling of stage in het buitenland maar weet je niet zeker of het iets voor jou is? Voor sommige studenten is het de gewoonste zaak van de wereld om tijdens hun studie een periode in het buitenland te verblijven. Dit geldt echter niet voor alle studenten. De AHK wil vooral die laatste groep een extra stimulans bieden om toch een buitenlandse studieperiode of stage te doen via Erasmus. Zo’n buitenlandse periode levert veel leerervaring op, je breidt je netwerk uit, je kunt je vaardigheden testen in een buitenlandse setting, etc.

Sociale inclusie is één van de topprioriteiten binnen het Erasmus-programma; hieronder valt ook het toegankelijker maken van een buitenlandse studie- of stageperiode voor alle studenten. Erasmus+ stelt de AHK in de gelegenheid een ‘top-up’ van € 250 per maand bovenop de Erasmus-beurs toe te kennen aan studenten uit twee ondervertegenwoordigde groepen: studenten met uitdagingen vanwege hun gezondheid of vanwege economische redenen. Download hier en lees de voorwaarden die je moet voldoen om een Erasmus top-up beurs te kunnen aanvragen. In dit document staat ook uitgelegd hoe je de top-up beurs kan aanvragen.  

Green Erasmus
Wil je bijdragen aan een groenere manier van reizen? De AHK raadt haar studenten aan voor afstanden onder 500 km de trein te nemen, of een andere laag CO2-uitstotende reismethode te kiezen. Omdat treinreizen binnen de EU prijziger kunnen zijn dan een (budget)vliegticket, kun je vanaf nu een tegemoetkoming aanvragen van € 50 voor je treinreis. Hoe werkt het? Stuur een e-mail  naar
erasmus-admin@ahk.nl met een verzoek voor Green Erasmus en voeg een digitale kopie van je treinreis bij. Zodra je aanvraag goedgekeurd wordt, ontvang je dit bedrag bij je Erasmus-beurs.  

Intensieve taalcursus
AHK-studenten kunnen gebruikmaken van een vergoeding van maximaal € 350 voor een taalcursus voor een Europese taal voorafgaand aan hun studie of stage binnen Erasmus+. Dit kan een betere voorbereiding en meer vertrouwen geven tijdens de buitenlandse periode. Nog los van het feit dat de locals het waarderen dat je de moeite neemt om hun taal te leren!

Ga je bij een universiteit een studieperiode doen? Informeer dan of zij zelf deze taalcursussen verzorgen. Zij weten namelijk het beste wat het gewenst taalniveau is. Heb je uitgezocht welke taalcursus je wilt volgen? Neem dan contact op met de AHK Erasmus-programmabeheerder Kam Wai Kui (kamwai.kui@ahk.nl).

Aanvullende ondersteuning voor studenten met een functiebeperking
Heb je een functiebeperking waarvoor je aanvullende kosten moet maken om een buitenlandse studieperiode of stage te kunnen doen? Het Erasmus-programma biedt de mogelijkheid om deze extra kosten terug te vragen. De procedure loopt via de Nationaal Agentschap Nuffic. Let op: deze tegemoetkoming kan helaas niet tegelijk worden aangevraagd met een top-up beurs.

Download informatie voor studenten met een functiebeperking

Terug naar algemene informatie over de Erasmus-beurs

Delen