ARIAS

ARIAS is het Amsterdam Research Institute for Arts and Science, een platform waar wetenschappelijk en artistiek onderzoek elkaar ontmoeten in samenwerkingsprojecten. ARIAS treedt op als verbinder tussen de vijf kennisinstellingen in Amsterdam die in 2016 het platform oprichtten: de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit, de Gerrit Rietveld Academie/Sandberg Instituut en de Hogeschool van Amsterdam. Het primaire doel is het voeden van een diverse en duurzame onderzoeksecologie bij de kennisinstellingen in Amsterdam.

Het platform ondersteunt onderzoek op het snijpunt van de wetenschappen, kunst en andere praktijkgerichte disciplines: onderzoek dat alternatieve perspectieven op de complexe vraagstukken van vandaag geeft. ARIAS ondersteunt onderzoekers en brengt hen en hun verschillende perspectieven samen, waardoor er een netwerk van interesse en uitwisseling ontstaat.

Vanuit ARIAS wordt ook samengewerkt met culturele en maatschappelijke partners in Amsterdam, zoals Waag Society, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en Mediamatic. 

‘The Art of Listening to the Matter’ als overkoepelend thema voor 2020-2023

Met oog voor huidige wereldwijde vraagstukken heeft ARIAS een overkoepelend thema geformuleerd: ‘The Art of Listening to the Matter’, de kunst van het luisteren naar de materie. Lees meer. Binnen dit overkoepelende thema identificeert ARIAS drie onderdelen: archiefwerk en kenniscirculatie, zorgecologieën en kunstmatige intelligentie.

Programmamanager: Sabine Niederer
Projectcoördinator: Nienke Scholts

Meer informatie over ARIAS

Delen