ArtsSciences Unlocked

Melissa Bremmer, Emiel Heijnen, Sanne Kersten (2022)

Schooluitval komt veelvuldig voor bij leerlingen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) omdat het aanbod en didactiek van het reguliere onderwijs slecht bij deze groep aansluit.
Ook het kunstonderwijs aan veel po- en vo-scholen lijkt slecht te passen bij leerlingen met ASS. Inhoud en didactiek van het kunstonderwijs zijn vaak gebaseerd op modernistische uitgangspunten, waarbij de nadruk ligt op zelfexpressie en het verbeelden van gevoelens (Haanstra, 2001; Heijnen, 2015). Daardoor doet het een beroep op precies die vaardigheden die bij leerlingen met ASS vaak minder goed zijn ontwikkeld, waardoor zij soms moeilijk mee kunnenkomen tijdens deze lessen (Zernitz, 2016).

Onderwijs- en zorgorganisaties die (uitgevallen) leerlingen met ASS ondersteunen, zoeken dan ook naar mogelijkheden om voor hen een meer passend lesaanbod te kunnen bieden. Onderwijs in ArtsSciences, dat op het snijvlak van kunst, wetenschap en techniek opereert, zou zo’n mogelijkheid kunnen zijn omdat het meer uitgaat van een oplossingsgerichte, systematische en technisch georiënteerde manieren van denken en werken.

In ArtsSciences Unlocked (2022) onderzochten Melissa Bremmer, Emiel Heijnen en Sanne Kersten hoe ArtsSciences lessen (een combinatie van kunst, wetenschap en techniek) de relevantie van- en toegang tot kunsteducatie voor jongeren met autisme kunnen vergroten.

Ga voor inspiratie en meer informatie over de lessenserie naar de website ArtsSciences Unlocked.

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door een KIEM-subsidie.

 

Download
ArtsSciences Unlocked
ArtsSciences Unlocked
Terug naar lijst
Delen