Curricula van het muziekonderwijs versterken door kennis en kunde te bundelen en te delen.

Melissa Bremmer, Lili Schutte (2016)

Eén van de eerste onderdelen van het project “Muziekeducatie doen we samen” was het vergelijken van de curricula van de Pabo van de HvA, de iPabo, de UPvA, de post-hbo opleiding Muziekeducatie (M4ME) en ODM van het CvA door de docentenopleiders van diezelfde opleidingen. De verkregen bevindingen boden de handvatten voor de verdere voortgang van het project. De curricula zijn verschillend omdat de pabo's en het conservatorium studenten opleiden voor verschillende competenties: studenten van de pabo worden opgeleid tot leerkracht basisonderwijs, generalisten die van veel vakgebieden op de hoogte moeten zijn.

Studenten van het CvA worden opgeleid tot gespecialiseerde muziekvakleerkrachten. Omdat de opleidingen (deels) opleiden tot een ander beroep, selecteren pabo’s en conservatoria studenten op andere kennis
en vaardigheden aan de poort: de Opleiding Docent Muziek (ODM) en M4ME selecteren op muzikaliteit, muziekdidactische vaardigheden en muziektheorie, terwijl de pabo’s een dergelijke selectie voor het vak muziek niet kennen maar een toelatingsexamen hebben voor rekenen, taal en het leergebied mens en wereld. Hoewel de verschillen tussen de opleidingen evident zijn, is het doel van deze curriculumvergelijking om te zien waar de curricula elkaar juist kunnen versterken, aanvullen of waar een nieuw te ontwerpen curriculum mogelijk is voor het vak muziek in het primair onderwijs. Bij deze vergelijking is uitgegaan van de kracht van ieder curriculum apart, maar staat het verenigen van die krachten voorop om op die manier samen kennis, kunde en een taal te ontwikkelen waarmee de kwaliteit van het muziekonderwijs in het primair onderwijs wordt versterkt.

Download
Curricula van het muziekonderwijs versterken door kennis en kunde te bundelen en te delen.
Curricula van het muziekonderwijs versterken door kennis en kunde te bundelen en te delen.
Terug naar lijst
Delen