Leren van elkaar: de samenwerking van pabo- en conservatoriumstudenten in het muziekonderwijs

Lili Schutte, Wytske Minnema, Melissa Bremmer (2016)

Een van de doelen van het project “Muziekeducatie doen we samen” was om pabo- en conservatoriumstudenten met elkaar in contact te brengen en hen op verschillende manieren met elkaar te laten samenwerken. Het streven was dat zij elkaars werelden leerden kennen en van elkaars expertise konden leren. Naar aanleiding van de curriculumanalyse hebben de docentenopleiders van beide opleidingen kortlopende vormen van samenwerking georganiseerd tussen pabo- en conservatoriumstudenten waarbij de nadruk lag op kennismaking en van elkaars expertise leren. Daarnaast organiseerden de docentenopleiders een langlopende samenwerking over een periode van twee jaar, namelijk de (onderzoeks)pilot “Gezamenlijke stages”. In deze pilot ging het om gemeenschappelijke stages van een aantal weken tussen vierdejaars pabo-studenten en studenten van de post-hbo opleiding Muziekeducatie (M4ME) die in 2014 en 2015 is uitgevoerd. 

Download
Leren van elkaar: de samenwerking van pabo- en conservatoriumstudenten in het muziekonderwijs
Leren van elkaar: de samenwerking van pabo- en conservatoriumstudenten in het muziekonderwijs
Terug naar lijst
Delen