Muziekpraktijken rond de wereld: een lesmodel voor cultureel divers muziekonderwijs

Melissa Bremmer, Adri Schreuder & Bas Gaakeer (2023)

Cultureel diverse muziekeducatie is nauw verbonden met de maatschappelijke ontwikkeling van globalisering, (im)migratie en het ontstaan van pluriforme samenlevingen. Immigranten nemen hun unieke muzikale achtergonden en -erfgoed mee. Sommigen gaan zich bewegen in en tussen verschillende muziekwerelden (Young, 2009), leren verschillende muzikale talen spreken (Van den Dool, 2018), of stellen zich ‘bi-muzikaal’ op (Brinner, 1995). In Nederland leidt deze muzikale diversiteit tot een grote, mondiale variatie in muziekpraktijken en muzieklessen, ook in het onderwijs. Daarmee ontsaat de mogelijkheid voor leerlingen en professionele musici om vanuit allerlei culturele achtergonden met elkaar te werken en van elkaar te leren (Bremmer & Schreuder, 2018). Het lesmodel Muziekpraktijken rond de wereld sluit aan bij deze cultureel diverse ontwikkelingen in de maatschappij, met name bij de gevolgen van (im)migratie en globalisering die grote steden in Europa veranderen in culturele mozaïeken.

Bremmer, M., Schreuder, A. & Gaakeer, B. (2023). Muziekpraktijken rond de wereld: een lesmodel voor cultureel divers muziekonderwijs. Conservatorium van Amsterdam, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Download
Muziekpraktijken rond de wereld: een lesmodel voor cultureel divers muziekonderwijs
Muziekpraktijken rond de wereld: een lesmodel voor cultureel divers muziekonderwijs
Terug naar lijst
Delen