Ritmes rond de Wereld: lessen wereldmuziek op het conservatorium leren vertalen naar wereldmuzieklessen in de basisschool

Melissa Bremmer, Adri Schreuder, Hans Veerdonk (2005)

Een beknopte weergave van drie projecten van Proposo:1. Muziekstrategie - orthopedagogisch en didactisch handelen in muziekeducatieve situaties; 2. Ritmes rond de wereld - studenten van de Opleiding Docent Muziek leren om lessen van een niet-westerse musicus of een docent wereldmuziek te vertalen naar instrumentale lessen in het primair onderwijs; 3. Voor een muzikant in de klas - bevorderen van de deskundigheid van musici, muziekdocenten en muzikaal getalenteerde groepsleerkrachten in het werken aan improvisatie en 'instant composing' met kinderen vanaf 7 jaar.

Bremmer, M., Schreuder, A., & Veerdonk, H. (2005). Ritmes rond de Wereld: lessen wereldmuziek op het conservatorium leren vertalen naar wereldmuzieklessen in de basisschool. Den Haag, NL: Proposo.

Ritmes rond de Wereld: lessen wereldmuziek op het conservatorium leren vertalen naar wereldmuzieklessen in de basisschool
Terug naar lijst
Delen