Terugblik werkconferentie Artist / Teacher dinsdag 30 mei

Dit was de eerste bijeenkomst in een serie ontmoetingen voor en door kunstenaars / docenten in het veld van kunsteducatie. We bespreken de kansen en uitdagingen van de ‘Slash Practice’ waarin het vak van kunstenaar en docent gecombineerd wordt.

Programma

We gingen tijdens deze werkconferentie aan de slag met diverse onderwerpen uit de Artist / Teacher praktijk met als doel het opzetten van gezamenlijke projecten. Aan de hand van vijf tracks namen specialisten en pioniers ons mee in hun slashpraktijk en onderzoek. In deel 1 gaven de track leaders een introductie op het onderwerp van hun track en in deel 2 werkten we samen toe naar een projectvoorstel. Tussen de twee programmadelen gaven inspirerende sprekers via columns een inkijk in alle tracks: 

  1. Gert Biesta
  2. Barbara Neves Alves en Ollie Palmer 
  3. Sjoerd Westbroek en Ellen Oosterwijk 
  4. R.T.
  5. Melvin van der Woude en Rosa Kijne

Tracks

Het ‘opleiden voor de maatschappij’ anno nu stelt het onderwijs voor grote uitdagingen. In de 21e eeuw kan de leerling/student kan zich niet meer voorbereiden op de toekomst in eigen tempo, met relatieve afstand en in de luwte. Bovendien is leren niet meer voorbehouden aan de leerling/student alleen, maar moet leren stelselmatig plaatsvinden op het niveau van leerling/student, docent en organisatie. Deze paradigma shift in het onderwijs vraagt om een co-creatief sociaal innovatieproces. Hoe pakken we dit aan? Wat kunnen we leren van hoe jongeren die dit al lang doen? In deze track gaan we aan de slag met Doing the M.O.V.E.(s) van de cipher geïnspireerd door Hip-hop en Urban cultuur. Cyclisch maken, leren en ontwikkelen met leerrendement voor allen ‘to take home’. Van vorm naar vorming met de artist-teacher/teacher-artist als linking pin. Let’s M.O.V.E.!

Bart van Rosmalen, lector Kunst en Professionalisering, HKU

Gaby Allard, lid Raad van Bestuur, ROC van Amsterdam en Flevoland

 

How can artist / teachers help build and reinforce a culture of abundance for our students, and ourselves, through performative practice? Scarcity is central to the systems that govern our society; artistic practice and education are both shaped by limited material, temporal, and financial resources. It forces competition between peers, and encourages us to describe our artistic practice and pedagogical work in terms that can be quantified rather than qualified. This track seeks strategies, methods, and practices that prioritise joyful enquiry and abundance as active philosophies of resistance to the overruling ideology of scarcity. It builds on research by Barbara Neves Alves (2016) into the transformative capacity of communication in socially and politically engaged modes of practice, and Ollie Palmer (2017) into reflexivity through creative constraints. Specifically, we will be exploring how these practices can break out of academic and research-oriented practices, and find their way into public spaces – hopefully via the next generation of artist / teacher practitioners. We invite creative practitioners and teachers who work in any relevant field to join us on this journey.

Pedro Manuel, theatre maker / tutor 

Ollie Palmer, artist / designer / film-maker, o.a. Master Institute of Visual Cultures, St Joost School of Art and Design

Barbara Neves Alves, designer / onderzoeker

Hoe kunnen studenten in de kunstvakdocentenopleidingen beter worden voorbereid op een praktijk als kunstenaar-docent na de academie? Deze vraag staat centraal in het praktijkonderzoek van vakdidactici Ellen Oosterwijk (WDKA) en Tamar Clasquin (HKU). Na eerder onderzoek (2019), waarin kunstenaar-docent Pavèl van Houten centraal stond, richten zij zich nu op andere kunstenaar-docenten uit hun omgeving. Deze groep kunstenaar-docenten bestaat uit verschillende soorten makers; conceptuele kunstenaars, en ‘doeners en denkers’ die vanuit materiaal en experiment werken. In deze track gaan we de werkwijze van het collectief De Valclub praktisch uitvoeren, bespreken wat de waarde is en hoe je deze werkwijze kunt inzetten in kunsteducatie.

Tamar Clasquin, vakdidacticus / onderzoekbegeleider DBKV, HKU 

Ellen Oosterwijk, vakdidacticus / courseleader DBKV, WdKA

Gasten: Sjoerd Westbroek en De Valclub: Manne Heijmans en Rosie Roelofs 

 

The track artistic  ̈educational∞relationalities explores how and in what capacities our* diverse educational work at art academies relates to, differs from, coincides and/or intersects with our other diverse cultural practices that we do not primarily describe as educational. * ‘our’ here refers to two groups at the same time: Group one is the HKU MA Fine Art lecturers and alumni who have engaged in collective research on artistic¨educational∞relationalities since 2021. Group two refers to the participants of this track. You are invited to contribute your experiences and insights to feed into and expand the research towards further iterations into the future.

Annette Kraussartist / writer / educator

Christina Della Giustina, artist / researcher / scholar

Manju Sharma, visual artist / writer

All delegates HKU, MAFA (Master of Fine Arts) reserach group

Kunstvakdocenten kunnen een conflict ervaren tussen twee tegengestelde identiteiten: ben ik nou docent of kunstenaar? Kunstdocenten voelen zich soms ‘mislukte kunstenaars’ of voelen weinig artistieke erkenning in hun educatieve werk. Anderzijds kunnen kunstenaars een aversie ontwikkelen tegen schoolsystemen en pedagogische kennis gaan beschouwen als bedreiging voor de kunstpraktijk. Wij denken dat zowel de hedendaagse kunsten als progressieve pedagogieën aanknopingspunten bieden om het kunstenaarschap en docentschap meer te integreren. We bespreken hoe we studenten kunnen opleiden zodat zij beide identiteiten leren te integreren, wat de meerwaarde daarvan kan zijn en hoe rolmodellen van hedendaagse docent-kunstenaars hen daarbij kunnen helpen. We tonen strategieën die gebruikt kunnen worden om een educatieve praktijk te benaderen als  kunstpraktijk en hoe een kunstpraktijk ook educatief kan zijn.

Melissa Bremmer en Emiel Heijnen, lectoren Kunsteducatie, AHK

Jappe Groenendijk, studieleider master Kunsteducatie / docent kunstfilosofie, AHK

Fotoimpressie van de dag

Beeld: Anke Teunissen

Uitkomsten Artist / Teacher 30 mei 2023

Lees hier de waardevolle uitkomsten van deze eerste editie!

Aftermovie

Video: Flowburo ROC van Amsterdam

Locatie

HKU, Nieuwekade 1, 3511 RV Utrecht

Organisatie

Artist / Teacher is een initiatief van CASE (Centre for Arts & Sciences Education). CASE is een landelijke discipline overstijgende samenwerking van zes hogescholen en een ROC. Wij richten ons op praktijkgericht onderzoek naar onderwijsvernieuwing en maatschappelijke innovatie. Wij bundelen kennis en ervaring uit het werkveld en het onderwijs in praktijkgericht onderzoek. 
Partners van deze werkconferentie: Avans St. Joost, HKU, Codarts en Lectoraat Kunsteducatie AHK.

Delen