Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht ondersteunt de Raad door voorbereidende werkzaamheden te verrichten bij de (her)benoeming van leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur, het te voeren bezoldigingsbeleid en de bezoldiging van de individuele leden. De commissie stelt hiertoe selectiecriteria en benoemingsprocedures op, en beoordeelt het functioneren van de leden van de RvT en het CvB. Tevens stelt de commissie een remuneratierapport op.

De remuneratiecommissie bestaat in beginsel uit twee leden, onder wie de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Download het reglement Remuneratiecommissie Raad van Toezicht (PDF)

Delen