Relaties Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

De AHK kiest als mono-sectorale kunsthogeschool voor een onafhankelijke positie in het bestel van het hoger onderwijs en in de wereld van kunst en cultuur. De AHK is voorstander van een open uitwisseling van deskundigheid en activiteiten en werkt daarvoor samen met andere instellingen.

De faculteiten onderhouden tal van (internationale) samenwerkingsrelaties met zusterinstellingen op het gebied van kunstonderwijs en organisaties in de kunstpraktijk. Op hogeschoolniveau zijn binnen Amsterdam structurele verbindingen aangegaan met de gemeente en de stadsdelen, met de collega-instellingen op het gebied van hoger kunst- en cultuuronderwijs en met het middelbaar beroepsonderwijs.

Samenwerkingen

Amsterdam Creative Industries Network
ACIN is een landelijk talent-, kennis- en businessnetwerk voor creatieve industrie en digitale technologie, geïnitieerd door AHK, HvA en Inholland.

Amsterdam Center for Entrepreneurship
De AHK is partner in het Amsterdam Creative Industries NetworkAmsterdam Center for Entrepreneurship (ACE). Dit biedt studenten en medewerkers kansen om zich te verdiepen in ondernemerschap.

Delen